Lån fra Husbanken for privatpersoner

Privatpersoner kan søke lån til boligkvalitet. Lånet skal bidra til flere boliger med kvaliteter som fremmer miljø og tilgjengelighet i nye og eksisterende boliger.

1. januar 2020 fikk Husbanken nytt regelverk for lån fra Husbanken. Samlebetegnelsen grunnlån ble erstattet med lån fra Husbanken.

Her er veilederen for lån fra Husbanken.

Privatpersoner kan søke lån til følgende:

Lånet fra Husbanken skal bidra til å utvikle boligkvaliteter som fremmer miljø og tilgjengelighet i nye og eksisterende boliger. Enkeltpersoner kan få lån til oppføring av miljøvennlige boliger, livsløpsboliger og til oppgradering av eksisterende boliger.

1. januar 2020 kan du velge mellom å søke lån til miljøvennlige boliger eller livsløpsboliger.

Kredittvurdering og låneutmåling 

Belåningsgraden på eiendom ved lån til boligkvalitet økes fra 80 prosent til 85 prosent.

Husbanken kan fortsatt gi åtte års avdragsfrihet. Hovedregelen vil imidlertid være at lån gis uten avdragsfri periode.

Unntak: I saker hvor tilsagn til utbygger er gitt før 1. januar 2020, vil vi behandle søknader om godkjenning av låntakere i henhold til tidligere oppgitte lånevilkår.

Mer informasjon om krav til boligkvaliteter finner du i den nye veilederen for Lån fra Husbanken.

Husbanken har nå mottatt ekstrabevilgning på lånerammen, og det er igjen mulig å søke om midler til lån til boligkvalitet. Søknader prioriteres etter søknadstidspunkt og tidspunkt for igangsetting. 

Utbyggere som har fått lån til boligkvalitet, kan tilby boligkjøper finansiering av Husbanken. Søknad og søknadsprosess skjer via utbygger. Utbygger/eiendomsmegler fyller ut søknaden sammen med boligkjøper og sender til Husbanken.

dokumenter

Fyll ut søknadskjema og send til Husbanken:

Søknad om lån til boligkvalitet (PDF, bokmål)
Vedlegg - lån til boligkvalitet

Søknad om lån til boligkvalitet (PDF, nynorsk)
Vedlegg - lån til bustadkvalitet 

Søknad om utbetaling

Fyll ut søknadskjema og send til Husbanken:

Søknad om utbetaling av tilsagt lån/tilskudd (PDF, bokmål) 

Søknad om utbetaling av tilsagt lån/tilskot (PDF, nynorsk)

Barnehagelån skal medvirke til å dekke behovet for gode barnehager. Lånsøker må både eie og drive barnehagen og kommunen må anbefale søknaden.

Mer informasjon om lån til barnehager

Lånerammen for barnehager er i år på 250 millioner. Per 1. mars har vi mottatt søknader for 175 millioner, og er nå få midler igjen på årets ramme.