Lån til å kjøpe bolig fra utbygger

Du kan søke om lån til å kjøpe bolig fra en utbygger, dersom boligen er forhåndsgodkjent for finansiering i Husbanken. 

Det er utbygger som søker om denne forhåndsgodkjenningen før de går i gang med byggingen av boligprosjektet. Dersom du er i tvil om boligene er godkjent i Husbanken, må du ta kontakt med utbyggeren.

Før du søker

Lån fra Husbanken kan utgjøre inntil 85 prosent av kjøpesummen. Resten av kjøpesummen, 15 prosent,  må du ha i egenkapital.

Om, eller hvor mye, du kan låne hos oss er blant annet avhengig av økonomien din.

Før du søker, anbefaler vi deg å prøve lånekalkulatoren vår. Den vil vise deg hva du kan ha mulighet for å låne. Det eksakte beløpet får du ikke før du har søkt om lån.

Søknad og saksgang

Fyll ut søknadsskjema og send det med Digipost til Husbanken (organisasjonsnummer 942 114 184). Søknaden inneholder personsensitive opplysninger, som ikke blir kryptert ved sending av e-post.

Dersom du har reservert deg mot digital post, kan du sende søknaden til Husbanken, postboks 1404, 8002 Bodø. 

Søknad om lån til boligkvalitet - bokmål (PDF)

Søknad om lån til boligkvalitet - nynorsk (PDF)

Ved spørsmål om søknaden kan du kontakte oss på telefon 22 96 18 18.

Inngå kjøpekontrakt med selger

Dersom du får innvilget lån, sender vi deg et lånetilsagn. Dette er gyldig i tre måneder. Du må inngå kjøpekontrakt med selger før denne fristen går ut, og sende en kopi av kontrakten til Husbanken.

Når vi har mottatt kopien av kjøpekontrakten, vil vi sende deg nødvendige pantedokumenter.

Lever inn pantedokumentene til selger

Du må signere og levere inn pantedokumentene vi har sendt deg til selger. Selger sørger for at pantedokumentet blir tinglyst.

Søk om utbetaling av lånet

Når boligen er ferdig og innflyttingen nærmere seg, sender du inn søknaden om utbetaling av lånet.

Søknad om utbetaling av tilsagt lån/tilskudd - bokmål (PDF)

Søknad om utbetaling av tilsagt lån/tilskudd - nynorsk (PDF)

Når søknaden om utbetaling er behandlet, sender vi deg et gjeldsbrev/låneavtale som alle som skal være låntakere må underskrive.

Du kan signere dokumentene digitalt med Posten signering. Dersom du har reservert deg mot digital post, må du signere på papir og sende dokumentene med ordinær post til Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø.   

Lånet blir utbetalt etter at alle lånedokumenter og dokumentasjon er mottatt og funnet i orden.

Alle lån i Husbanken blir utbetalt med flytende rente. Når lånet ditt er utbetalt, kan du inngå avtale om fastrente.

Nyttig informasjon og verktøy