Startlån for saksbehandler

Som saksbehandler i kommunen, finner du her informasjon og veiledning som kan hjelpe deg med søknader om startlån og tilskudd.