Kan jeg få bostøtte?

Her kan du sjekke om du og de du bor sammen med oppfyller kravene.

Du

 • må være over 18 år.

 • kan ikke være i førstegangstjeneste.

 • kan ikke være student.

Du kan likevel søke bostøtte hvis du

 • er student med barn.
 • er student og studiet er et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak.
 • er student uten rett til ytelser fra Statens lånekasse.
 • er forelder til en hjemmeboende student.
 • er forelder til en i førstegangstjeneste som ikke bor hjemme.
 • er under 18 år og har egne barn.

Boligen

 • må være en selvstendig bolig med egen inngang.

 • må ha eget bad og toalett. 

 • må ha en kjøkkenløsning og mulighet for søvn og hvile.

Du kan likevel søke hvis du

 • bor i et bokollektiv der boligen er tildelt av kommunen.
 • bor i et privat bokollektiv av helse- eller sosialfaglige grunner.

Kommunen må godkjenne at boligen er egnet for at flere bor sammen og at din boenhet er egnet for deg/dere. Les mer om private bokollektiv.

Inntektsgrenser

Du har ikke rett til bostøtte hvis inntektsgrunnlaget i husstanden din en måned overstiger øvre grense for inntekter. Dette gjelder uansett hvor høye boutgiftene dine er. Barns inntekt og formue er ikke med i beregningen.

Informasjon om inntektsgrenser for uføre i overgangsordningen (gjelder ikke nye søkere)