Bostøtte til private bokollektiv

Er du vanskeligstilt kan du få bostøtte selv om du bor i ett privat bokollektiv. 

Med vanskeligstilt menes personer som av helsemessige- eller sosiale grunner bor i bokollektiv, for eksempel personer som er flyktninger, ikke har økonomi til å leie egen bolig, har behov for tjenester knyttet til boligen og annet.

Kommunen skal godkjenne at boligen er egnet for kollektiv, og at søkers boenhet er egnet for søker. 

Hvis du ønsker å søke bostøtte til privat bokollektiv, må du søke på papir. Fyll inn både søknadsskjemaet og tilleggsskjemaet for bokollektiv. 

Du kan IKKE søke støtte til kollektiv hvis

  • du bor sammen med en samboer eller andre i nær familie. Da skal alle i husstanden påføres søknaden. 
  • du er student uten barn. Da har du ikke rett på bostøtte – selv om du bor i kollektiv. Det er unntak for studenter hvis utdanningen er et ledd i et offentlig støttet arbeidskvalifiserende tiltak.