Bostøtte til deg som bor i kollektiv

Som hovedregel har du ikke rett til bostøtte når du bor i kollektiv. Det er unntak hvis du bor i kollektiv av helsemessige eller sosialfaglige grunner.

Unntaket omfatter for eksempel flyktninger, personer med behov for tjenester knyttet til boligen eller andre med særskilte behov. 
 
Hvis dette gjelder deg, må du fylle ut søknadskjemaet om bostøtte og skjemaet for bokollektiv som du finner nederst på siden.

Leier du i et privat kollektiv, må du oppgi en kontaktperson i kommunen i skjemaet for bokollektiv. Kontaktpersonen bør kjenne situasjonen din godt og må kunne bekrefte at du bor i kollektiv av helse- eller sosialfaglige grunner.

Hvis du ikke har kontaktperson i kommunen, må du legge ved bekreftelse fra fastlege, psykolog eller annen behandler som kan bekrefte at du bor i kollektiv av helse- eller sosialfaglige grunner. 

I tillegg må bokollektivet være i en godkjent bolig som er egnet for kollektiv.
 
Hvis du bor sammen med samboer eller nær familie, kan du ikke søke bostøtte til kollektiv. Da må dere sende inn en vanlig søknad om bostøtte.

Søknadskjema

Søknadsskjema bostøtte - bokmål (PDF)
Søknadsskjema bostøtte - nynorsk (PDF)

Skjema for bokollektiv - bokmål (PDF)
Skjema for bokollektiv - nynorsk (PDF)

Begge skjemaene skal sendes til kommunen eller bydelen du bor i.

Du kan ikke sende søknaden på vanlig e-post. Skriv den ut og send den til kommunen i posten. Hvis din kommune tilbyr sikker digital post, kan du sende den digitalt. Sjekk på kommunens nettsider om de tilbyr dette.

Trenger du hjelp til å fylle ut søknaden?

Da må du ta kontakt med kommunen du bor i.

Denne komponenten krever JavaScript

Laster inn opplysninger...