Overgangsordning for uføre

Uføre som mottok bostøtte i desember 2014, er med i en overgangsordning og får et trekk i inntekten før bostøtten blir beregnet.

Er du ufør og med i overgangsordningen, har du høyere inntektsgrense enn tabellene for øvre inntektsgrenser viser. Det er fordi du får et trekk i inntekten før bostøtten blir beregnet.

Du finner inntektsgrensen din ved å summere øvre inntektsgrense med trekket som blir gjort i inntekten din. Du finner trekket i beregningsoppgaven i det siste bostøttevedtaket du fikk.

Bakgrunn for overgangsordningen

Overgangsordningen gjelder kun uføretrygdede som mottok bostøtte i desember 2014. Bakgrunnen for ordningen er overgangen til ny uføretrygd i 2015. Uføre fikk da en høyere brutto inntekt. For å unngå at noen falt ut av bostøtteordningen som følge av høyere inntekt, ble det opprettet en overgangsordning. 

Uføre i overgangsordningen får ett trekk i inntekten før beregningen av bostøtte.  Trekket er differansen mellom brutto uførepensjon i desember 2014 og brutto uføretrygd i januar 2015. Trekket ble oppjustert med 3,43 i 2017.