Hva er en godkjent bolig?

For at du skal kunne få bostøtte, må boligen din oppfylle visse krav.  

Rommene i boligen må være godkjente for varig opphold, det vil si at de tilfredsstiller krav til brannsikring, rømningsveier, takhøyde, dagslys o.a. Hvis du leier en bolig der ett eller flere oppholdsrom ikke er godkjente for varig opphold, kan du ikke motta bostøtte. 

Å endre bruken av for eksempel kjellere eller sportsboder til oppholdsrom, er søknadspliktig. Det er plan- og bygningsetaten i kommunen som godkjenner bruksendringer.

Eksempel:

Du leier en sokkelleilighet, der soverommet tidligere var en bod. Utleier har endret bruken fra bod til soverom, uten å søke om bruksendring. Soverommet/boden er da ikke godkjent for varig opphold, og du kan ikke motta bostøtte. 

Hvis utleier søker om å endre bruken av rommet og får det godkjent, kan du motta bostøtte.

Du må ha tilgang til privat bad og toalett i egen boenhet. Hvis du deler bad og toalett med andre, kan du ikke motta bostøtte.

Du trenger ikke ha et eget rom for kjøkken, men du må ha en kjøkkenkrok, hybelkjøkken eller lignende. Det må være mulig å tilberede alle måltider hjemme, og du må ha plass til å oppbevare mat og muligheter for oppvask.

Du må ha plass til en seng og en sittegruppe.

Hvis du leier en bolig og lurer på om den godkjent, kan du kontakte plan- og bygningsmyndighetene i kommunen.

Boligen din må være fysisk adskilt fra andre boliger i bygget, og ikke ha noen form for intern forbindelse mellom boenhetene, i form av en dør eller trapp. Slike boliger har som regel et eget bruksenhetsnummer.

Boliger som er sperret av i begge ender med låst dør, regnes også som selvstendige boliger. Slike boliger har som regel ikke eget bruksenhetsnummer.

Du må ha egen, separat inngang til boligen. Inngangen kan være i fellesarealer, for eksempel en trappeoppgang eller en felles gang med inngangsdør inn til hver boenhet. Hvis du må gå gjennom andre boenheter, er det ikke en egen inngang.

Eksempel på godkjent bolig:
Du leier en sokkelleilighet med et trappeløp mellom boenhetene. Øverst i trappeløpet er det en dør som utleier har nøkkel til, mens nederst i trappeløpet er det en dør som kun du har nøkkel til. Dere har da ikke adkomst til hverandres boenheter, og boligen din regnes derfor som selvstendig.

Eksempel på ikke godkjent bolig:
Du leier en hybel som har én dør mellom din boenhet og utleiers boenhet. Både du og utleier har nøkkel til døren. Da regnes det ikke som en selvstendig boenhet.