Rapporter

Her finner du rapporter og annen litteratur.

 1. Evaluering av Husbankens kommunesatsing

  Rapporten oppsummerer funn fra evalueringen av Husbankens kommunesatsingen fra 2009. Evalueringen bygger på en rekke kilder: dokumentstudier, kvalitative informantintervjuer, analyser av tilgjengelige data, casestudier to i kommuner og spørreskjemaundersøkelser til representanter for aktuelle kommuner.

  • Oslo | Fafo
  • 2014
  • nob
 2. Boligkarrierer

  Rapporten omhandler innvandreres boligkarriere, og søker å identifisere hva som ligger bak innvandreres behov og preferanser vedrørende bolig. Oppgaven vil også komme inn på hvilke hindringer innvandrere møter i boligkarrieren, samt på hvilken betydning boligen har for integrering. Oppgaven er basert på en kvalitativ undersøkelse, hvor intervju med 10 innvandrere bosatt i Trondheim danner datagrunnlaget

  • Maria Kenza Hlimi
  • Trondheim
  • 2014
 3. Et velfungerende leiemarked?

  Formålet med dette prosjektet har vært å bidra til bedre kunnskap om hva som ligger til grunn for et velfungerende leiemarked, samt drøfte hvordan staten og kommunene eventuelt kan tilrettelegge for dette.

  • Sørvoll, Jardar
  • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
  • Oslo
  • 2014
  • nob
 4. "Når livsløp veves sammen med administrative tilfeldigheter"

  Rapporten tar for seg boligløsninger for personer med utviklingshemming, fra kommunale strategier til disse menneskenes egne opplevelser av ulike måter å bo på.

  • Eide, Ann Kristin
  • Nordlandsforskning
  • Bodø
  • 2013
  • nob