Rapporter

Her finner du rapporter og annen litteratur.

 1. Husbankens prosjektrapport om Prosjekt bostedsløse 2001-2004

  • s.n.
  • [0slo
  • 2004
  • nob
 2. Dagens bostøttemottakere

  Rapporten er i stor grad en deskriptiv beskrivelse av hvem mottakerne er, og hvordan dette har utviklet seg siden reformen i 2009. I tillegg beskrives den utviklingen i mottakernes boutgifter og inntekter siden 2009, opp mot endringer i regelverket. Til slutt vurderes sårbarheten til ulike mottakergrupper ved endringer regelverk, boutgifter og inntekter fremover.

  • Andreas Fjelltoft