Rapporter

Husbanken bestiller eksterne rapporter innen forskning og utredning av utvalgte boligspørsmål. Rapportene kan være resultater av boligforskning, boligsosialt utviklingsarbeid eller masteroppgaver. Hensikten er å bidra til å fremskaffe et bredt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming, kunnskapsutvikling og læring på det boligpolitiske området.

De utlyste FoU-oppdragene blir offentliggjort på Doffin og kunngjort via Mercell.

På denne siden finner du aktuell forskning og annen litteratur.

 1. Etterprøving av innovativ baderomsløsning i passivhus

  Storhilderen er et passivhusprosjekt på Sotra der en har som overordnet mål å bygge kostnadseffektive passivhus med miljøvennlig materialbruk og godt inneklima.Denne rapporten tar for seg baderomsløsninger.

  • Monica Todne Haldorsen
  • Bergen 2015
  • 2015
 2. Kostnadsvurdering av ulike byggestandarder

  Storhilderen er et passivhusprosjekt på Sotra der en har som overordnet mål å bygge kostnadseffektive passivhus med miljøvennlig materialbruk og godt inneklima. Denne rapporten gjennomgår hva det koster å bruke ulike byggestandarder.

  • Synne Indseth Quale
  • Bergen 2015
  • 2015
 3. Prosjektrapport

  Denne prosjektrapporten er siste del av arbeidet med planlagte oppgradering og energieffektivisering av rekkehus i Trollkleiva 27 i Kristiansand.

  • Bengt G. Michalsen
  • Grimstad 2015
  • 2015
 4. Mulighetsstudie for storutbygging av solenergi på Landås

  Mulighetsstudie for storutbygging av solenergi på Landås.

  • Sander Tangset
  • Bergen 2015
  • 2015
 5. Veileder

  Rapporten viser hvilke muligheter personer over 55 år har når det gjelder boliger og boligtilbud på det ordinære boligmarkedet. Formålet med denne veilederen er å stimulere yngre eldre til å vurdere sitt eventuelle behov for boligtiltak med henblikk på egen alderdom.

  • Lene Schmidt
  • Oslo 2015
  • 2015