For deg som har søkt om eller mottatt bostøtte

På denne siden finner du informasjon som er relevant for deg som har søkt om eller mottatt bostøtte. Du kan melde fra om endringer, lese brev og se vedtak i Min bostøtte.

Hva vil du gjøre?

Bostøtten blir beregnet ut fra samlet inntekt i husstanden før skatt. Her kan du finne ut hvor høy inntekt din husstand kan ha, for at du skal ha rett til bostøtte.

Du må melde fra hvis det skjer endringer i opplysningene du har oppgitt i søknaden din. Hvis du flytter, må du sende inn ny søknad.

Du må blant annet melde fra om:

  • noen flytter ut eller inn i boligen din
  • nytt kontonummer
  • endringer i boutgifter
  • noen i husstanden blir student
  • endringer i nærings-, kapital- eller utenlandsinntekter

Les mer om å melde fra om endringer.

Hvis du mener at vedtaket du har fått om bostøtte er fattet på feil opplysninger, kan du sende en klage. Fristen for å klage er tre uker fra du mottar vedtaket. Mer informasjon om hva du kan klage på og hvordan du går fram.

Du finner vedtakene og meldingene dine ved å logge inn i Min bostøtte

For å logge inn, må du ha elektronisk ID. Les mer om hvordan du kan skaffe deg elektronisk ID.

Har du fått SMS om brev fra oss og lurer på om den er ekte?

Når Husbanken sender deg en e-post eller SMS, vil vi kun opplyse om at du har fått brev fra oss. Vi oppgir aldri hvilket virkemiddel det gjelder, personinformasjon, beløp, lenker eller passord til pålogging. Klikk aldri på en lenke eller et vedlegg i e-post eller SMS som sier den kommer fra oss. Åpne nettleseren og logg deg inn på husbanken.no for å sjekke innboksen din.

Du kan avslutte bostøtten digitalt ved å logge inn i Min bostøtte.

Saken din blir automatisk stoppet hvis

  • du har fått avslag 3 ganger på grunn av for høy inntekt
  • du melder flytting til Folkeregisteret
  • du får avslag på bostøtte av andre grunner

Hvis du ikke kan logge inn og stoppe søknaden elektronisk, må du henvende deg skriftlig til kommunen din.

Du kan gi fullmakt

Hvis du vil ha hjelp i bostøttesaken din, kan du gi fullmakt til en person du har tillit til. Les mer om å gi fullmakt til å søke bostøtte.

Til deg som er verge eller fullmektig

Som verge eller fullmektig for en søker, må du sende fullmakten til bostøttekontoret i den kommunen eller bydelen søkeren bor i. Les mer om å søke bostøtte som verge eller fullmektig.

Vedtak om bostøtte blir sendt til deg elektronisk. Dersom du heller ønsker å motta vedtak som papir i posten må du reservere deg mot digital post.

Trenger du hjelp?

Hvis du har spørsmål om bostøtte eller trenger hjelp, skal du snakke med kommunen din.

Denne komponenten krever JavaScript

Laster inn opplysninger...