Etterkontroll av inntekt

Hvis skatteoppgjøret viser at du hadde en annen inntekt eller formue enn den Husbanken brukte i beregningen av bostøtte samme år, beregner vi bostøtten på nytt. Vi krever tilbake hvis du har fått for mye, og etterbetaler hvis du har fått for lite.

Husbanken kontrollerer nå inntektene fra 2018. Hvis du har mottatt for mye eller for lite bostøtte i 2018, får du brev fra oss med detaljert informasjon.

Har du fått for mye bostøtte i 2018, vil Husbanken kreve at du betaler tilbake.  Da får du først et varselbrev, slik at du kan komme med dine synspunkter før vi fatter vedtak. Hvis vi ikke hører fra deg, sender vi deg vedtaksbrev. 

Hvis du mener vi har brukt feil opplysninger om inntektene og formuen i 2018, kan du gi oss nye opplysninger. Fristen er 3 uker etter at du har mottatt et varsel eller et vedtak.  Da må du fylle ut skjemaet "Bostøtte – nye opplysninger om inntekt og formue".

Skjema: 

Bostøtte – nye opplysninger om inntekter og netto formue i 2018 - bokmål (PDF)

Bustøtte – nye opplysningar om inntekter og netto formue i 2018 - nynorsk (PDF)

Krav blir ikke trukket tilbake på grunn av dårlig økonomi, men du kan få tilpasset innbetalingene til din økonomi. Det får du mer informasjon om i brevet fra Statens innkrevingssentral.

Du kan lese mer om hvordan kravet vil bli innkrevd på nettsidene til Statens innkrevingssentral

Hvis du ønsker å betale ett krav før det er sendt til Statens innkrevingssentral (SI), kan du betale inn til Husbankens kontonummer 6345 05 03659. Husk å merke innbetalingen med navn og saksnummer eller fødselsnummer.  

Er kravet sendt til Statens innkrevingssentral, må du innbetale beløpet til dem. Du kan betale eller dele opp et krav ved å logge inn på deres nettsider. 

Har du fått for lite utbetalt bostøtte i 2018, får du et vedtak om etterbetaling. Får du mer utbetalt flere måneder, vil du få flere utbetalinger.  

Bostøtten kan bli utbetalt til Husbanken hvis du tidligere har mottatt et krav som følge av ny beregning. Har du mottatt støtte fra kommunen i 2018, kan bostøtten bli utbetalt til kommunen.

Hvis du mener at vedtak om etterbetaling er feil, kan du gi oss nye opplysninger om inntektene og formuen i 2018. Fristen er 3 uker etter at du  har mottatt et vedtak.  Da må du fylle ut skjemaet "Bostøtte – nye opplysninger om inntekt og formue".

Skjema: 

Bostøtte – nye opplysninger om inntekter og netto formue i 2018 - bokmål (PDF)

Bustøtte – nye opplysningar om inntekter og netto formue i 2018 - nynorsk (PDF)

Vanlige stilte spørsmål

Husbanken henter siste tilgjengelige opplysninger om inntektene og formuen din i foregående år fra Skatteetaten. Vi innhenter alle skattepliktige inntekter.

 • Vi innhenter månedlige inntekter fra a-registeret. A-registeret er inntekter som arbeidsgivere, NAV og andre rapporterer inn hver måned.
 • Næringsinntekter, kapitalinntekter, netto formue og formuesverdi bolig blir hentet fra skatteoppgjøret for året som blir kontrollert. I tillegg innhenter vi utenlandsinntekt enten fra skatteoppgjøret eller det du har oppgitt i søknaden.

Les mer i artikkelen "Inntektsgrunnlaget"

I noen tilfeller kan vi se bort fra opplysningene vi har innhentet fra Skatteetaten. Her ser du noen vanlige eksempler:

 • Næringsinntekter:
  Fordeles over hele kalenderåret. Hvis næringsvirksomheten startet eller opphørte midt i året, kan vi fordele næringsinntekten på de månedene virksomheten var aktiv. Da må du dokumentere når på året næringen startet/opphørte. Du finner dokumentasjonen på altinn.no. 

 • Netto formue:
  Hvis økningen i formuen skjedde midt i året, kan vi se bort fra formuen de månedene du ikke hadde formue. Da må du dokumentere når på året formuen økte og beløp. Dokumentasjon kan være kontoutskrifter eller annet.

 • Formuesverdi bolig:
  Hvis du flyttet i de senere årene, kan du ha fått feil formuesverdi bolig lagt til grunn. Formuesverdi bolig bruker vi til å fastsette fribeløpet i netto formue.

 • Erstatningsutbetaling:
  Hvis du fikk en erstatning midt i året, må du dokumentere når du mottok erstatningen og beløp. Dokumentasjon kan være vedtak, kontoutskrifter eller annet.

 • Barns formue:
  Hvis du har høy formue fordi du skatter for barns formue, må du dokumentere hvor stor andel av formuen som tilhører barnet. Dokumentasjon kan være skatteoppgjøret eller kontoutskrifter.

 1. Varsel - mulig krav om tilbakebetaling
 2. Varsel blir sendt til alle som får krav én eller flere måneder. Du kan komme med en innsigelse/nye opplysninger før vi fatter vedtak. Du får 3 ukers frist til å komme med nye opplysninger. Nye opplysninger skal sendes til Husbanken på papir.

 3. Vedtak - krav om tilbakebetaling
  Hvis du sender oss nye opplysninger, ser Husbanken på saken på nytt og sender deg et vedtak. Hvis du ikke har sendt oss nye opplysninger, blir det fattet et vedtak automatisk når fristen til å komme med nye opplysninger har gått ut.
 4.  
 5. Du kan klage på vedtaket  
  Du har 3 ukers frist til å klage på vedtaket. Klagen skal du sende til Husbanken på papir. Husbanken behandler klagen og sender deg et vedtak.  

 6. Vedtatte krav overføres til Statens innkrevingssentral  
 7. Når fristen for å klage har gått ut, blir saken sendt til Statens innkrevingssentral (SI). Det er de som krever inn på vegne av Husbanken. Du vil få brev fra SI når saken er overført. Du kan inngå nedbetalingsavtale med SI.      

 8. Klage til Husbankens klagenemnd
  Hvis du fremdeles mener at Husbankens vedtak er feil, kan du be om at klagen skal behandles av klagenemnda for Husbanken. Du har 3 ukers frist for å klage vedtaket til nemnd. Da må du sende melding til Husbanken om det. 

  Før saken blir oversendt til klagenemnda, vil du motta Husbankens framstilling av saken. Har du opplysninger eller synspunkter på vår saksframstilling, kan du sende dem til Husbanken. Saksframstillingen med vedlegg blir så sendt til klagenemnda.

  Klagenemndas avgjørelse er endelig og kan ikke påklages videre. Dersom du likevel mener det hefter feil ved nemndas vedtak, kan du henvende deg til Sivilombudsmannen.