Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Jeg vil søke bostøtte

Jeg mottar bostøtte

SnakkeboblerTrenger du hjelp?

Ta kontakt med kommunen eller bydelen du bor i. Du finner en oversikt over alle kommunene i Norge på kommunenøkkelen.no.

Finn din kommune