Støtte til strømutgifter i 2022

De midlertidig økte satsene for bostøtte gjelder i hele 2022. Det gjør at flere får bostøtte og at mange får mer bostøtte. Ekstra støtte til strømutgifter gis for perioden oktober - desember, og utbetales i november - januar.

I 2022 er inntektsgrensen høyere og egenandelen lavere. Det gjør at flere får bostøtte og at mange får mer bostøtte enn de ellers ville fått.

Les mer om bostøtte

Sjekk om du kan få bostøtte

Ekstra støtte til strømutgifter i deler av året

Personer som fikk utbetalt bostøtte for januar - mai, fikk i tillegg til bostøtte et fastsatt beløp i støtte til strømutgifter. For juni - september ble det ikke utbetalt ekstra støtte til strøm. Hvis du får utbetalt bostøtte for oktober, vil du få 2 000 kroner i ekstra støtte. For november er støtten 2 500 kroner og for desember er støtten på 1 500 kroner. Du får i tillegg 150 kroner for hver ekstra person du bor sammen med. Beløpet er uavhengig av dine faktiske utgifter til strøm. 

Bostøtten blir utbetalt i måneden etter at du søker, så den ekstra strømstøtten blir utbetalt i november, desember og januar.