Har du fått avslag eller mindre bostøtte for april?

Endringene i bostøtten din kan skyldes at satsene er endret fra og med april. Det gjør at mange har fått avslag eller mindre bostøtte for april.

På grunn av høye strømpriser vedtok Stortinget et midlertidig regelverk for bostøtte fra desember 2021 til og med mars 2024. I denne perioden var egenandelen lavere og inntektsgrensen høyere. Det førte til at flere fikk bostøtte og at mange fikk mer enn de ellers ville fått.

Fra april 2024 gjelder de vanlige satsene igjen. Det betyr høyere egenandel og lavere inntektsgrensene. Dermed har mange fått avslag eller mindre bostøtte for april. Her finner du inntektsgrensene som gjelder nå. Det er inntekter før skatt som blir brukt i beregningen av bostøtte.

Du kan ikke klage på regelverket eller satsene for bostøtte. Husbanken kan ikke fravike regelverk som er fastsatt av Stortinget, så en klage på det grunnlaget vil ikke føre fram. 

Du kan klage dersom du mener at det er brukt feil opplysninger i beregningen av bostøtte. Les mer om klage.