Støtte til strømutgifter i 2022

Stortinget har bestemt å videreføre de midlertidig økte satsene for bostøtte i hele 2022. Det gjør at flere får bostøtte og at mange får mer bostøtte. Ekstra støtte til strømutgifter gis i perioden oktober - desember.

I 2022 er inntektsgrensen høyere og egenandelen lavere. Det gjør at flere får bostøtte og at mange får mer bostøtte enn de ellers ville fått.

Bostøtten blir utbetalt i måneden etter at du søker. 

Les mer om bostøtte

Sjekk om du kan få bostøtte

Ekstra støtte til strømutgifter i deler av året

Personer som fikk innvilget bostøtte i perioden januar - mai, fikk i tillegg til bostøtte et fastsatt beløp i støtte til strømutgifter. I perioden juni - september blir det ikke utbetalt ekstra støtte til strøm. Hvis du får innvilget bostøtte i oktober, vil du få 1 000 kroner i ekstra støtte. I november og desember er støtten på 1 500 kroner. Du får i tillegg 150 kroner for hver ekstra person du bor sammen med i månedene med ekstra strømstøtte. Beløpet er uavhengig av dine faktiske utgifter til strøm.