Tilskudd for privatpersoner

Kommunene kan gi tilskudd til ulike formål for de som sliter med å beholde eller å skaffe seg bolig. 

Kommunale tilskudd til tilpasning eller etablering kan ved særskilte behov bli kombinert med startlån fra kommunen til å kjøpe bolig, refinansiere med pant i egen bolig, kjøpe ut ektefelle og tilpasse/utbedre bolig. Mer informasjon om startlån og tilskudd finner du på husbanken.no/startlaan/.

Kommunen kan gi tilskudd til følgende: 

Tilskudd til etablering i egen bolig

Personer som ikke klarer å betjene et startlån som er stort nok til å finansiere en egnet bolig, kan få tilskudd til etablering.

Tilskudd til tilpasning av bolig

Har du behov for å tilpasse boligen din? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger.

Tilskudd til refinansiering av lånegjeld

Dersom du på grunn av betalingsproblemer har vanskeligheter med å beholde boligen, kan kommunen gi deg økonomisk veiledning og støtte til refinansiering av boliggjeld.

Tilskudd til utredning og prosjektering

Har du eller andre i husstanden nedsatt funksjonsevne, kan du søke om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp utført for eksempel av arkitekt.