Personvern - søknad om lån og tilskudd til person­kunder

Husbanken har etter Husbankloven rett til å innhente opplysninger som er nødvendig for å behandle søknader om lån og tilskudd og følge opp kundeforhold.

Her finner du hvilke opplysninger det gjelder, hvem som er ansvarlig for at regelverket følges, og hvilke rettigheter du har. Du finner også informasjon om hvordan opplysninger brukes i forbindelse med statistikk, analyser og forskning.

Formålet med behandlingen er å få opplysninger som er nødvendig for å behandle søknaden og forvalte kundeforholdet på en effektiv måte.

Husbankloven §10 og etterfølgende paragrafer, gir Husbanken rett til å innhente og behandle opplysninger som er nødvendig for å behandle søknader om lån og tilskudd, samt forvalte eller kontrollere innvilgede lån/tilskudd.

Husbanken er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som samles inn og behandles når noen sender oss søknader, og når det blir etablert et kundeforhold.

Statens innkrevingssentral (SI) vil også behandle personopplysninger når de på vegne av Husbanken følger opp misligholdte lån.

Husbanken har personvernombud. Ombudet svarer på spørsmål om Husbankens behandling av personopplysninger. Videre mottar ombudet henvendelser om innsyn, retting og sletting og sørger for at disse blir besvart. Slike henvendelser må sendes per post. Vil du kontakte Husbankens personvernombud?

Adressen er: Husbanken, Personvernombudet, Postboks 1404, 8002 Bodø

Tlf. 22 96 16 00 (generelle spørsmål – ingen opplysninger fra enkeltsaker utleveres per telefon. Svar på henvendelser som gjelder en konkret sak blir sendt til din sikre digital postkasse eller din folkeregistrerte adresse)

Vi innhenter, lagrer og bruker personopplysninger om deg og andre i husstanden for å vurdere og kontrollere søknaden. Vi behandler kun opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden din eller følge opp kundeforholdet. Opplysninger inngår også i statistikk Husbanken utarbeider.

Vi innhenter opplysninger fra

 • Søknaden - kontaktinformasjon for søknaden
 • Proff.no – oppslag på roller i næringslivet
 • Difis kontakt- og reservasjonsregister - din digitale kontaktinformasjon
 • Folkeregisteret - navn, adresse og husstandsmedlemmer
 • Enhetsregisteret - opplysninger om foretakenes styre og daglige leder, organisasjonsnummer
 • Eiendomsverdi - verdivurdering av de eiendommer og boliger det søkes finansiering om
 • Bisnode/ Evry – kredittvurdering og foretakenes reelle rettighetshavere
 • Gjeldsregisteret AS – oversikt over kreditt og forbruksgjeld/kredittvurdering
 • Bostøttekalkulator
 • SIFO budsjett – låne- og livsoppholdssatser
 • Eiendomsregisteret - opplysninger om eiendom
 • Hils (saksbehandlingsverktøy) – informasjon om tidligere mislighold og gjeldsordning og status på søknadstidspunktet
 • NAV – opplysninger om ytelser
 • Kommunen – opplysninger om startlån i forbindelse med samfinansiering eller søknad om tapsdeling
 • Kemneren – opplysninger om restskatt

Offentleglova gir rett til innsyn i mange av Husbankens dokument. Opplysninger om «personlige forhold» der Husbanken har taushetsplikt, vil ikke bli utlevert. Det innebærer at Husbanken ikke vil utlevere opplysninger om dine private økonomiske forhold når noen ber om innsyn etter Offentleglova. Det finnes unntak om opplysningene allerede er offentlig kjent.

Reglene om rett til innsyn i saksdokument for en som er part etter forvaltningsloven, betyr at dine opplysninger kan bli utlevert til andre som er part i saken. Det andre parter får kjennskap til, og som er belagt med taushetsplikt, kan vedkommende bare bruke til å ivareta sine interesser i saken. Dette plikter Husbanken å gi beskjed om.

Riksrevisjonen og Datatilsynet kan få utlevert, eller få tilgang til, personopplysninger i forbindelse med kontroll hos Husbanken, eller i forbindelse med klagesaker. Hva slags opplysninger de får oppgitt, om den som blir berørt av en slik kontroll, kommer an på hva kontrollen eller klagen gjelder.

Klagenemnda for Husbanken får utlevert de opplysningene som er nødvendige for behandling av klagesaker.

Husbanken har lovfestet plikt til å avlevere gamle saker til Riksarkivet. Det medfører at personopplysninger som finnes i dokumenter knyttet til arkiverte saker, blir overlevert Riksrevisjonen.

Husbanken benytter som de fleste andre nettsteder informasjonskapsler (cookies) på sine åpne og innloggede sider. Dette gjelder også selvbetjeningsløsningen for lån og tilskudd. På Husbanken.no kan du finne en komplett oversikt over hvilke informasjonskapsler vi benytter. Funksjonen kan slås av og på i de fleste nettlesere gjennom "innstillinger", "sikkerhet" eller liknende. Informasjonskapsler inneholder ikke personopplysninger og er ingen sikkerhetsrisiko for deg. Hvis du slår av informasjonskapsler i nettleseren din, vil ikke alle tjenester virke som de skal.

Vi bruker opplysninger fra informasjonskapsler til å forbedre brukeropplevelsen og innholdet. For hver side du åpner lagres opplysninger om hvilken side du er på, hvilken side du kommer fra og går til, hvilken nettleser du bruker, om du bruker PC eller mobile løsninger m.m. Slik kan vi forbedre flyten og opplevelsen for alle som bruker nettsiden. Opplysningene brukes bare til å kartlegge hvordan og hvor mye tjenestene brukes, men uten å identifisere IP-adresser. Vi bruker verktøyene Google Analytics og Google Tag Manager i analysearbeidet.

Alle som behandler søknader og følger opp kundeforhold i Husbanken har taushetsplikt og har skrevet under på en taushetserklæring. 

Du har rett til å kreve innsyn i de opplysninger Husbanken har om deg. Dersom du mener opplysninger er gale, kan du kreve at de endres. Det kan også være at du har rett til å kreve enkelte opplysninger slettet. Dette forutsetter at Husbanken ikke må ta vare på opplysningene for å oppfylle arkivplikten eller at vi ikke trenger dem for å følge opp saken.

Dersom du har opplevd noe du mener er et brudd på regelverket om personvern, kan du klage ved å sende en skriftlig henvendelse til Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo. Datatilsynet anbefaler at dersom du ønsker å klage på en virksomhet som har personvernombud slik Husbanken har, så bør du først ta kontakt med personvernombudet.