Organisasjon og leiing

Husbanken har totalt om lag 330 tilsette og blir leia av administrerande direktør Osmund Kaldheim. Frå 22. mai 2018 endrar vi organisasjonen vår, og får mellom anna fleire kontor i Drammen.

Regionkontora

Ein stor del av Husbankens kundekontakt skjer gjennom regionkontora, som med sin lokalkunnskap er ein viktig samarbeidspartnar for kommunar og byggjebransje i sine fylke. Den regionaliserte organisasjonsstrukturen gir ein nærleik til kundar og samarbeidspartnarar som er avgjerande for at Husbanken skal kunne bidra til gode resultat.

Nytt organisasjonskart

Organisasjonskart

Husbanken si leiing og oppgåver