Husbanken si leiing

Husbanken blir leia av administrerande direktør Osmund Kaldheim. Leiargruppa består i tillegg av ein konserndirektør, to fagdirektørar og seks regiondirektørar.

Administrerende direktør Osmund Kaldheim

  

Osmund Kaldheim
Administrerande direktør

Telefon forværelse: 32 26 26 11
Mobil forværelse: 905 04 246
epost: osmund.kaldheim(a)husbanken.no

     

Rune Robertsen
Ass. administrerande direktør

Direktør Forvaltningskontoret
 
Telefon: 32 26 26 15
Mobil: 911 45 051
epost: rune.robertsen(a)husbanken.no

     

Magne Hyrve
Direktør Hovedkontoret

Telefon: 32 26 27 69
Mobil: 977 69 003
epost: magne.hyrve(a)husbanken.no

     
 

Bjørn Johan Pedersen
Direktør Strategikontoret

Telefon: 32 26 26 20
Mobil: 416 95 543
epost: bjorn.pedersen(a)husbanken.no

     
 Karin Lindgård

Karin Lindgård
Fungerande regiondirektør Husbanken øst

Mobil: 416 48 313
karin.lindgaard(a)husbanken.no

     
  Margot Telnes
Regiondirektør Husbanken sør

Telefon: 37 00 33 01
Mobil: 482 93 380
epost: margot.telnes(a)husbanken.no
 
     

Mabel Johansen
Regiondirektør Husbanken vest

Telefon: 55 30 66 06
Mobil: 911 32 109
epost: mabel.johansen(a)husbanken.no

     

Georg Ole Vesterhus
Regiondirektør Husbanken Midt-Norge

Telefon: 73 89 23 09
Mobil: 905 52 186
epost: Georg.vesterhus(a)husbanken.no

     
 

Andree Grundstad Meby
Regiondirektør Husbanken Bodø

Telefon: 75 54 93 17
Mobil: 900 42 506
epost: andree.meby(a)husbanken.no

     
Snorre Sundquist
Regiondirektør Husbanken Hammerfest

Telefon: 78 72 74 35
Mobil: 915 45 263
epost: snorre.sundquist(a)husbanken.no