Smibakken borettslag

Smibakken borettslag i Lindesnes kommune består av sju leiligheter for unge personer med funksjonshemming. Alle beboerne eier boligen selv. De eier også fellesrommet med kjøkken, trimrommet, utearealet og personalbasen. Boligene er tilpasset den enkelte beboers funksjonsnivå og smak. Kommunen leier personalbasen og yter omsorgstjenestene hver enkelt trenger.

Kommunenavn: Lindesnes
Kommunestørrelse: Stor

Se film om Smibakken borettslag her

Resultat

 • Prosjektet gir stabile, tilpassede og gode boforhold for sju unge personer med utviklingshemming.
 • Beboerne har kontroll over hvordan de skal bo og hvem de skal bo sammen med.
 • Unge voksne med funksjonshemming får økte valgmuligheter, og får bo slik som andre med den bistanden de trenger fra kommunen.

Bakgrunn

Ei foreldregruppe i Lindesnes kommune startet prosessen med å få bygd boliger til barna deres som har spesielle behov. Foreldene mente at de trengte trygt sted å bo, hvor de kunne leve lenge og bli gamle. Foreldrene ville sørge for at ungdommene ble «herrer i eget hus». Selv om ungdommene hadde funksjonshemminger, skulle de altså få bestemme selv hvordan og hvor lenge de skulle bo, og hvem de skulle bo sammen med. De skulle ikke være henvist til kommunale leieboliger og risikere å bli flyttet.

Foreldregruppa ville også legge til rette for at kommunen kunne tilby sine omsorgstjenester på et passende nivå. Ungdommene har ulike funksjonsnivå, men de kjente hverandre fra før, og ifølge foreldrene ville de ha glede av å leve sammen. 

Prosessen

Foreldrene fant ei egnet tomt. Foreldregruppa gikk så i dialog med kommunen som de ønsket skulle stå som byggherre, og la ungdommene kjøpe boligene når de var ferdige. Dette ville utløse et solid tilskudd fra Husbanken og momsfritak på byggekostnaden. Kommunen var positiv, og noen måneder seinere var saken vedtatt, og byggeprosessen kom i gang. Personalbasen ble finansiert gjennom lån i privat bank og kommunen gikk også inn med et bidrag. Det tok åtte år fra foreldregruppa startet prosessen til ungdommene flyttet inn i 2020.

Tomta er på 3421 m2. Smibakken bofelleskap består av:

 • 6 boliger på cirka 64 m2
 • 1 bolig på cirka 75 m2
 • 1 bygg med fellesrom på cirka 80 m2
 • 1 personalbase på cirka 70 m2

Brukermedvirkning

Byggherre (kommunen) trakk inn konsulentselskap, arkitekt og beboerne med foreldre i utforminga av bygget. Boenhetene er like i areal, men helt forskjellig utformet. Hver enkelt beboer fikk være med på å finne løsninger og velge farger etter egne ønsker, behov og funksjonsnivå. Arkitekten hadde eget møte med hver beboer og verge, for å sikre individuelle løsninger i hver leilighet.

Hvis noen flytter eller faller fra, skal borettslagets styre godkjenne nye beboere etter et statutt satt opp på forhånd.

Finansiering

Total kostnad var på 32 millioner kroner. Hver enkelt beboer har betalt 2,1 millioner kroner (i snitt) for sin boenhet.

Kommunen har inngått en avtale med borettslaget om å leie personalbasen i 30 år.

Tips til andre

 • Start tidlig. Slike prosesser tar tid.
 • Vær aktiv selv. Ikke vent på at kommunen skal ta initiativ.
 • Organiser tiltaket som et borettslag. Viktig for å få tilskudd fra Husbanken.
 • Få kommunen med på å stå som byggherre. Det utløser både investeringstilskudd og momskompensasjon.
 • Få kommunen til å leie personalbasen av borettslaget. Leieinntekten betaler lånet.

Les mer

Personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne bo like godt som andre

Boliger til utviklingshemmede