Historisk statistikk

Her finn du årsstatistikk frå Husbanken for perioden 1946 - 2004. Frå 2005 er statistikken ein del av årsrapporten.