Rapporter

Husbanken bestiller eksterne rapporter innen forskning og utredning av utvalgte boligspørsmål. Rapportene kan være resultater av boligforskning, boligsosialt utviklingsarbeid eller masteroppgaver. Hensikten er å bidra til å fremskaffe et bredt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming, kunnskapsutvikling og læring på det boligpolitiske området.

De utlyste FoU-oppdragene blir offentliggjort på Doffin og kunngjort via Mercell.

På denne siden finner du aktuell forskning og annen litteratur.

 1. Effekt- og resultatverktøy for områdeløft

  Rapporten oppsummerer resultatene fra områdeløftområdene i Oslo.

  • Damwad
  • Oslo 2015
  • 2015
 2. Kommunenes praktisering av startlånsordningen :

  Denne rapporten er del 2 i et prosjekt om kommunenes praktisering av startlånsordningen, før og etter, forskriftsendringen som trådte i kraft i april i 2014.

  • NIBR ved Kim Astrup, Lars Chr. Monkerud, Marit Ekne Ruud, Kristin Aarland
  • NIBR
  • 2015
  • nob
 3. Housing first i Norge - sluttrapport

  • Snertingdal, Mette Irmgard
  • Fafo ved Mette I. Snertingdal og Vidar Bakkeli
  • Oslo
  • 2015
  • nob
 4. Effekt- og resultatverktøy for områdeløft

  Rapporten presenterer et omfattende verktøy for å måle resultat og måloppnåelse langs mange parametere. Det er viktig å understreke at selv om det etableres et verktøy for å måle resultater og effekter, vil ikke verktøyet fortelle den fulle sannheten om områdesatsingene. En viktig grunn er at det ikke er identifiserbare data knyttet til alle mål Områdeløft har.

  • Damvad
  • Damvad
  • Oslo
  • 2015
 5. Framtidens bydel, Bjørndalen

  Rapporten undersøker hvilke utfordringer og muligheter blågrønne strukturer tilbyr fremtidig arealplanlegging, med tanke på å fordøye overvann fra boligområder, og redusere belastningen på rørnettet.

  • Morten Jørgensen
  • Kristiansand 2015
  • 2015