Personvern for deg som søker startlån og tilskudd

Vi tar godt vare på de personlige opplysningene du gir oss. Vi lagrer dem forsvarlig slik loven krever, og bruker dem til å behandle søknaden din, lage generell statistikk og rapportere til skattemyndighetene. Regelverket kaller dette å «behandle personopplysninger».

Husbanken og kommunen din deler på ansvaret med å behandle personopplysningene dine. Når du fyller ut søknadsskjemaet for startlån og tilskudd, har Husbanken ansvar for å lagre og bruke personopplysningene dine. Etter at du har sendt inn søknaden, overtar kommunen det samme ansvaret. 

Både Husbanken og kommunen behandler opplysningene dine i samsvar reglene for personvern som gjelder til enhver tid.

Du kan kontakte Husbankens personvernombud på e-post personvernombudet@husbanken.no dersom du har spørsmål om personvernet. Vær oppmerksom på at vanlig e-post er usikret og ukryptert. Ikke send taushetsbelagte eller sensitive opplysninger på e-post. Etter at søknaden er sendt, er det personvernombudet i kommunen din som du skal kontakte ved behov.

Resten av denne artikkelen beskriver mer utfyllende hvordan vi behandler personoppløsningene dine.

Når du har begynt å fylle ut en søknad, men ennå ikke har sendt den inn, vil Husbanken oppbevare opplysningene dine i 30 dager. Det gjør vi for at du skal kunne komme tilbake og fortsette utfyllingen. Ufullstendige søknader blir slettet etter 30 dager.

Når du har sendt inn søknaden, slettes den hos Husbanken, og kommunen din overtar behandlingen. Kommunen vil oppbevare søknaden og andre dokumenter i saken så lenge regelverket for arkiv krever det.

Kommunen trenger opplysninger om deg for å 

 • behandle søknaden din om startlån og tilskudd
 • vurdere boligen med hensyn til ditt behov, standard, kostand og sikkerhet
 • utbetale og forvalte startlån og tilskudd

Personopplysningene dine blir behandlet med grunnlag i Lov om Husbanken §10. Det gir Husbanken og kommunen mulighet til å samle inn og behandle opplysninger som er nødvendig for å behandle søknader om startlån og tilskudd, samt forvalte eller kontrollere innvilgede lån/tilskudd. Husbanken bruker i tillegg opplysningene dine til

 • å utarbeide statistikk og analyser
 • forskning
 • testing, søk etter feil og feilretting i den digitale saksbehandlingssystemet til Husbanken

Opplysninger om din helsemessige situasjon kan vi imidlertid bare innhente dersom du samtykker, med mindre det dreier som om kontroll.

Disse opplysninger hentes inn automatisk mens du fyller ut søknaden:

 • Folkeregisteret (navn, adresse, sivilstatus og barn)
 • Kontaktregisteret (kontaktopplysninger)
 • Altinn (formue, gjeld og to siste års selvangivelser)
 • Aa-registeret (aktive arbeidsforhold)
 • Husbanken (bostøtte)
 • Kartverket (boligopplysninger)

Etter at du har sendt inn søknaden, kan kommunen innhente flere personopplysninger som er relevante for søknaden. Du kan se en fullstendig oversikt over hvilke opplysninger kommunen kan innhente i forbindelse med behandling av søknader om startlån og tilskudd i Lov om Husbanken §10.

Mens du fyller ut søknadsskjemaet, vil du se opplysningene som er innhentet automatisk. Dersom dine personopplysninger er feil eller unøyaktige, har du mulighet til å korrigere disse opplysningene.

Du kan også gi tilleggsopplysninger som du mener er relevante for din søknad og vil gi et riktigere bilde av saken.

Du kan når som helst kreve å få se opplysningene kommunen har om deg.

Du kan når som helst slette søknaden din, før den er sendt inn til kommunen. Du kan også trekke tilbake søknaden etter at den er sendt inn til kommunen.

Når du trekker tilbake søknaden, vil kommunen ikke behandle den lenger. Søknaden oppbevares i kommunens arkiv i samsvar med arkivlovgivningen.

Les personvernerklæringen på kommunens nettside, eller ta direkte kontakt med kommunen. 

Husbanken bruker analyseverktøyet Matomo for å samle inn informasjon om hvordan du bruker tjenesten ved hjelp av informasjonskapsler. Du kan slå av informasjonskapslene i din nettleser.

Som behandlingsansvarlig bestemmer Husbanken hvilke opplysninger Matomo kan innhente om bruken av våre tjenester. Analyseverktøyet kan anslå din omtrentlige geografiske plassering, men adressen kan ikke brukes til å identifisere deg.

Matomo (som bedrift) samler ikke inn data. Alle data blir hos Husbanken. Husbanken mottar generell web statistikk, som for eksempel tidspunkt, språk, informasjon om din enhet, nettleser og liknende.

Hvis du mener at vi behandler dine personopplysninger i strid med regelverket, kan du klage ved å sende en skriftlig henvendelse til Datatilsynet (datatilsynet.no)