Støtte til strømutgifter i 2023

De midlertidig økte satsene for bostøtte gjelder i hele 2023. Det gjør at flere får bostøtte og at mange får mer bostøtte. I tillegg vil de som mottar bostøtte for oktober, november og desember få ekstra utbetalinger som hjelp til å dekke høye strømutgifter.

De midlertidige satsene gjør inntektsgrensen høyere og egenandelen lavere. Det gjør at flere får bostøtte og at mange får mer bostøtte enn de ellers ville fått.

Les mer om bostøtte

Sjekk om du kan få bostøtte

Alle som får innvilget bostøtte for oktober, november og desember, vil i tillegg få ekstra utbetalinger til høye strømutgifter. For oktober er støtten 1 000 kroner, november 1 500 kroner og desember 1 500 kroner. Du får i tillegg 150 kroner for hver ekstra person du bor sammen med. Beløpet er uavhengig av dine faktiske utgifter til strøm.

Strømstøtten blir utbetalt på etterskudd, sammen med bostøtten. Det betyr at strømstøtten blir utbetalt i november, desember og januar.