Bostøtte til høye strømutgifter

Stortinget har bestemt å styrke bostøtten i en periode, på grunn av høye strømpriser. Det gjør at flere kan få bostøtte, samtidig som mange får utbetalt mer bostøtte enn normalt i januar, februar og mars. I tillegg får alle som mottar bostøtte i perioden en ekstrautbetaling i måneden. 

Flere minstepensjonister, uføre og andre med lave inntekter kan få bostøtte og ekstra støtte til strømutgifter i vinter. Dette er endringene som har betydning for utbetalingene i januar, februar og mars: 

  • Grensene for inntekt er økt
  • Reglene for formue er midlertidig fjernet
  • Ekstrautbetaling til alle bostøttemottakere

Les mer om endringene nedenfor.Mer om de midlertidige endringene i bostøtten

Grensene for inntekt er økt

I perioden desember - februar er det økte grenser for hvor høy inntekt du kan ha for å ha krav på bostøtte. Derfor kan du ha krav på bostøtte nå, selv om du tidligere har fått avslag på grunn av for høy inntekt.

Inntektsgrensen for enslige er for eksempel høyere enn minsteytelsen i uføretrygden, slik at mange enslige uføre får rett til bostøtte i perioden. Det samme gjelder andre grupper med lave inntekter, for eksempel en del minstepensjonister. Et par eksempler:

  • En enslig ufør får økt grensen for månedsinntekt med mellom 2100 og 3480 kroner, avhengig av hvor i landet man bor.
  • En familie med to voksne og fire barn i Oslo får økt inntektsgrensen med 9450 kroner per måned.

1. januar økte grensen for hvor stor del av boutgiftene som tas med når bostøtten beregnes. Dette gir enda litt høyere inntektsgrenser. Sjekket du om du kunne få bostøtte i desember og lå litt over inntektsgrensen? Da bør du sjekke igjen. 

Reglene for formue er midlertidig fjernet

Vanligvis blir det beregnet et formuestillegg hvis du har høy netto formue. Dette kan gjøre at du som har lave inntekter, men som for eksempel eier boligen din, ikke har krav på bostøtte. For desember, januar og februar er formuestillegget fjernet, slik at flere som har formue også kan få bostøtte.

Ekstrautbetaling til alle bostøttemottakere

Du som får bostøtte i januar, februar og mars, får i tillegg får en ekstrautbetaling til høye strømutgifter. Tillegget er økt til 2500 kr for utbetalinger i februar og mars. I tillegg får du 150 kr for hver ekstra person i husstanden. Tillegget utbetales samtidig som bostøtten.