Støtte til strømutgifter i 2022

Stortinget har bestemt å videreføre økningen i bostøtte i deler av året. Det gjør at flere får bostøtte og at mange får mer bostøtte i perioder med høyt strømforbruk.

I perioden mars – mai og oktober – desember 2022 er derfor inntektsgrensene høyere og egenandelen lavere. Det gjør at flere får bostøtte og at mange får mer bostøtte i perioder der de fleste har høyt strømforbruk.

Bostøtten blir utbetalt i måneden etter at du søker, så dette gjelder utbetalinger i perioden april – juni og november – januar 2023.

Skjermingen av netto formue blir ikke videreført.

Les mer om bostøtte

Sjekk om du kan få bostøtte

Ekstra støtte til strømutgifter

Får du innvilget bostøtte i én eller flere måneder i disse periodene, vil du i tillegg få et fastsatt beløp i støtte til strømutgifter. I mars, april, mai og oktober er støtten på 1 000 kroner per måned, og i november og desember er støtten på 1 500 kroner. Du får i tillegg 150 kroner for hver ekstra person du bor sammen med. Beløpet er uavhengig av dine faktiske utgifter til strøm.

I juni – september blir det ikke utbetalt støtte til strøm. I den perioden gjelder også vanlige satser for beregning av bostøtte.