Husbanken.no

Har du behov for å skaffe ny bolig eller trenger du hjelp til å beholde boligen din?
Vi hjelper deg med å finne den rette låne- eller støtteordning ut fra din situasjon.

Hva er din situasjon?

Har du økonomiske problemer som følge av koronapandemien?

Lånekunder i Husbanken som får økonomiske problemer kan få avdragsutsettelse.
Har du lave inntekter og høye boutgifter kan du ha krav på bostøtte.

Mer informasjon

Registrert søknad eller har du et kundeforhold hos oss?