Personvern - søknad om lån og tilskudd til juridiske personer

Husbanken har etter Husbankloven rett til å innhente opplysninger som er nødvendig for å behandle søknader om lån og tilskudd og følge opp kundeforholdet.

Her finner du hvilke opplysninger dette gjelder, hvem som er ansvarlig for at regelverket følges, og hvilke rettigheter du har. Du får også informasjon om hvordan opplysninger brukes i forbindelse med statistikk, analyser og forskning.

Formål og behandlingsgrunnlag

Formålet med behandlingen er å få opplysninger som er nødvendig for å behandle søknaden og forvalte kundeforholdet på en effektiv måte.

Husbankloven §10 og etterfølgende paragrafer, gir Husbanken rett til å innhente og behandle opplysninger som er nødvendig for å behandle søknader om lån og tilskudd, samt forvalte eller kontrollere innvilgede lån/tilskudd.

Innhenting og bruk av opplysninger

Vi innhenter, lagrer og bruker personopplysninger om deg, og ansvarlige i foretakene som påføres for å vurdere og kontrollere søknaden. Vi behandler kun opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden og følge opp kundeforholdet. Opplysninger om deg inngår også i statistikk Husbanken utarbeider, men disse opplysningen kan ikke knyttes til enkeltpersoner.

Vi innhenter opplysninger fra:

  • Søknad og kundeskjema – opplysninger om foretakenes samarbeidspartnere, fødselsnummer, rolle og navn på personer med sentrale roller i foretakene, reelle rettighetshavere. 
  • Altinn - foretakene du kan representere og dine rettigheter i disse
  • KOFUVI – Digital kontaktinformasjon for foretakene
  • Enhetsregisteret - opplysninger om foretakene, foretakenes styre og daglige leder
  • Fullmaktsregisteret – opplysninger om foretakenes signaturbestemmelse og fødselsnummer til personer med signaturfullmakt
  • Folkeregisteret - navnet og adressen på personer i foretakene med signaturfullmakt
  • Matrikkelen – opplysninger om foretakenes tinglyste eiendommer
  • Bisnode - kredittopplysninger og foretakenes reelle rettighetshavere
  • Eiendomsverdi - verdivurdering av de eiendommer og boliger det søkes finansiering om

Taushetsplikt

Alle som behandler søknader og følger opp kundeforhold i Husbanken har taushetsplikt og har skrevet under på en taushetserklæring. 

Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn i de opplysninger Husbanken har om deg. Dersom du mener opplysninger er feil, kan du kreve at de endres. Det kan også være at du har rett til å kreve enkelte opplysninger slettet. Dette forutsetter at Husbanken ikke må ta vare på opplysningene for å oppfylle arkivplikten eller at vi ikke trenger dem for å følge opp saken.

Dersom du har opplevd noe du mener er et brudd på regelverket om personvern, kan du klage ved å sende en skriftlig henvendelse til Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo. Datatilsynet anbefaler at dersom du ønsker å klage på en virksomhet som har personvernombud slik Husbanken har, så bør du først ta kontakt med personvernombudet

Informasjonskapsler

Husbanken benytter som de fleste andre nettsteder informasjonskapsler (cookies) på sine åpne og innloggede sider. Dette gjelder også selvbetjeningsløsningen for lån og tilskudd. På Husbanken.no kan du finne en komplett oversikt over hvilke informasjonskapsler vi benytter. Funksjonen kan slås av og på i de fleste nettlesere gjennom "innstillinger", "sikkerhet" eller liknende. Informasjonskapsler inneholder ikke personopplysninger og er ingen sikkerhetsrisiko for deg. Hvis du slår av informasjonskapsler i nettleseren din, vil ikke alle tjenester virke som de skal.

Vi bruker opplysninger fra informasjonskapsler til å forbedre brukeropplevelsen og innholdet. For hver side du åpner lagres opplysninger om hvilken side du er på, hvilken side du kommer fra og går til, hvilken nettleser du bruker, om du bruker PC eller mobile løsninger m.m. Slik kan vi forbedre flyten og opplevelsen for alle som bruker nettsiden. Opplysningene brukes bare til å kartlegge hvordan og hvor mye tjenestene brukes, men uten å identifisere IP-adresser. Vi bruker verktøyene Google Analytics og Google Tag Manager i analysearbeidet.

Behandlingsansvarlig og personvernombud

Husbanken er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som samles inn og behandles når noen sender oss søknader, og når det blir etablert et kundeforhold.
Statens innkrevingssentral (SI) vil også behandle personopplysninger når de på vegne av Husbanken følger opp misligholdte lån. 

Husbanken har personvernombud. Ombudet svarer på spørsmål om Husbankens behandling av personopplysninger. Videre mottar ombudet henvendelser om innsyn, retting og sletting og sørger for at disse blir besvart. Slike henvendelser må sendes per post. Vil du kontakte Husbankens personvernombud?

Husbanken
Personvernombudet
Pb. 1404
8002 Bodø

Tlf. 22 96 16 00 (generelle spørsmål – ingen opplysninger fra enkeltsaker utleveres per telefon. Henvendelser som gjelder en konkret sak besvares til din sikre digital postkasse eller din folkeregistrerte adresse.