Betalingsproblemer?

Kontakt oss, så hjelper vi dere med å finne en løsning.

Husbanken kan blant annet gi

  • avdragsutsettelser ved midlertidig betalingsproblemer
  • betalingsutsettelser
  • betalingsavtaler, disse omfatter både terminer og forsinkelsesrenter som forfaller/har forfalt i avtaleperioden
  • forlengelse av løpetiden på lånet 

Alle henvendelser må skje per post, med unntak av korte betalingsavtaler (3-4 måneder) og korte betalingsutsettelser (inntil 1 måned) som vi kan innvilge per telefon.

Informasjon om rentene i Husbanken 

Her kan du lese mer om rentetilbudet vårt.