Endre kontonummer

Du kan endre kontonummer ved å logge deg inn på e-søknaden for bostøtte. Kan du ikke endre elektronisk, må du melde fra til bostøttekontoret i din kommune.