Historiske renter

Tabellene viser renteutviklingen etter omleggingen av rentesystemet i Husbanken og innføring av fastrentelån i 1996 og fram til i dag.

Tabellene viser nominelle renter.

Særrenten vil til enhver tid være 1 prosent lavere enn den ordinære renten. Særrenten gjelder lån gitt på særlige vilkår fram til 1996.

Historiske renter 2024 (PDF)

Historiske renter 2023 (PDF)

Historiske renter 2022 (PDF)

Historiske renter 2021 (PDF)

Historiske renter 2020 (PDF)

Historiske renter 2019 (PDF)

Historiske renter 2018 (PDF)

Historiske renter 2017 (PDF)

Historiske renter 2016 (PDF)

Fra 1. mars 2016 ble det innført en ny beregningsmodell med utgangspunkt i basisrentene, som beregnes på grunnlag av de beste lånetilbudene i markedet.  

Historiske renter 2015 (PDF)

Historiske renter 2014 (PDF)

Fra 1. mars 2014 ble rentemarginen endret til 1,0 prosentpoeng. For lån med fast rente, gjaldt endringen for alle søknader om fastrenteavtale mottatt f.o.m. 08.11.2013.

Historiske renter 2013 (PDF)

Historiske renter 2012 (PDF)

Historiske renter 2011 (PDF)

Fra 1. juli 2011 gikk Husbanken over til å beregne renten med 3 desimaler.

Historiske renter 2010 (PDF)

Husbanken innførte ny rentemodell fra 2010. Flytende rente kan endres inntil 6 ganger i året. Rentene avhenger av terminlengden på lånet.

Historiske renter 2006–2009 (PDF)

Husbanken innførte tilbud om 3 års fastrente fra januar 2006 og 10 års fastrente fra oktober 2006. I juli 2009 innførte Husbanken tilbud om 20 års fastrente.

Historiske renter 2000–2005 (PDF)

Fra og med 2000 ble systemet for fastsettelse av fastrentetilbudene endret fra halvårlig fastrente til månedlige fastrenter.

Historiske renter 1996–1999 (PDF)

Rentesystemet i Husbanken ble lagt om i 1996 og det ble bl.a. innført tilbud om fast rente.

Historiske rentesatser 1946–1995 (PDF)

I denne perioden ble det kun tilbudt flytende rente.