Rapporter

Husbanken bestiller eksterne rapporter innen forskning og utredning av utvalgte boligspørsmål. Rapportene kan være resultater av boligforskning, boligsosialt utviklingsarbeid eller masteroppgaver. Hensikten er å bidra til å fremskaffe et bredt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming, kunnskapsutvikling og læring på det boligpolitiske området.

De utlyste FoU-oppdragene blir offentliggjort på Doffin og kunngjort via Mercell.

På denne siden finner du aktuell forskning og annen litteratur.

 1. Passive House

  Oppfølging og visualisering mht. energibruk, inneklima og brukeratferd av passivhusbolig i Hordaland.

  • Vestre, Hugo Volden
  • [Forfatterne]
  • Bergen
  • 2008
  • eng
 2. Bruk dine rettigheter

  Hefte som presenterer kortfattet og lettlest informasjon om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne på området bolig og tekniske hjelpemidler.

  • Norges handikapforbund
  • Oslo
  • 2006
  • nob
 3. Husbankens prosjektrapport om Prosjekt bostedsløse 2001-2004

  • s.n.
  • [0slo
  • 2004
  • nob
 4. Dagens bostøttemottakere

  Rapporten er i stor grad en deskriptiv beskrivelse av hvem mottakerne er, og hvordan dette har utviklet seg siden reformen i 2009. I tillegg beskrives den utviklingen i mottakernes boutgifter og inntekter siden 2009, opp mot endringer i regelverket. Til slutt vurderes sårbarheten til ulike mottakergrupper ved endringer regelverk, boutgifter og inntekter fremover.

  • Andreas Fjelltoft
 5. Helse og inneklima i passivhusboliger

  Denne rapporten inneholder resultater fra forprosjektet "helse og inneklima i passivhus" og beskriver helserelevante inneklimafaktorer og noen inneklimarelevante helseforhold, for å legge til rette for risikovurderinger. Det gis et enkelt historisk resymé av helse og inneklima, og sannsynlige drivere for utvikling diskuteres.

  • Sverre Bjørn Holøs