Rapporter

Husbanken bestiller eksterne rapporter innen forskning og utredning av utvalgte boligspørsmål. Rapportene kan være resultater av boligforskning, boligsosialt utviklingsarbeid eller masteroppgaver. Hensikten er å bidra til å fremskaffe et bredt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming, kunnskapsutvikling og læring på det boligpolitiske området.

De utlyste FoU-oppdragene blir offentliggjort på Doffin og kunngjort via Mercell.

På denne siden finner du aktuell forskning og annen litteratur.

 1. Norge universelt utformet 2025

  I Kommunal rapport nr. 12 2012 følger bilaget Universell utforming med 20 sider stoff om universell utforming innenfor ulike temaer i kommune-Norge.

  • Barne- og likestillingsdepartementet
  • [Oslo]
  • 2009
  • nob
 2. Husholdningenes verdsetting av heis i boligblokker

  Rapporten analyserer husholdningenes verdsetting av heis ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv.

  • Medby, Per
  • Norsk institutt for by- og regionforskning
  • Oslo
  • 2009
  • nob
 3. Boligkvalitet og kommunal planlegging

  Erfaringer fra bruk av det kommunale plansystemet for å fremme universell utforming, utarbeidet av NIBR (2009)

  • Nørve, Siri
  • NIBR
  • Oslo
  • 2009
  • nob
 4. Etterinnstallering av heis i boligselskap

  Veilederen Etterinnstallering av heis i borettslag viser ulike muligheter for etterinstallering av heis og eksempler fra konkrete prosjekter. Det gis også tips til hvordan du kan gå fram for å få til et heisprosjekt i ditt borettslag og hvem du kan kontakte for å få råd og veiledning.

  • Maus, Karoline Berg
  • NBBL
  • [Oslo]
  • 2009
  • nob
 5. Retningslinjer for universell utforming

  Gjennom flere arbeidsseminarer har Bergen kommune i samarbeid med Husbanken invitert aktuelle brukere og ansvarlige planleggere og saksbehandlere i kommunen til å komme med sine innspill til en konkret utredning om temaet universell utforming

  • Bergen kommune
  • Bergen
  • 2008
  • nob