Rapporter

Husbanken bestiller eksterne rapporter innen forskning og utredning av utvalgte boligspørsmål. Rapportene kan være resultater av boligforskning, boligsosialt utviklingsarbeid eller masteroppgaver. Hensikten er å bidra til å fremskaffe et bredt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming, kunnskapsutvikling og læring på det boligpolitiske området.

De utlyste FoU-oppdragene blir offentliggjort på Doffin og kunngjort via Mercell.

På denne siden finner du aktuell forskning og annen litteratur.

 1. Hva betyr kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud?

  Temaet for dette notatet er mulig sammenheng mellom myndighetsbestemte kvalitetskrav til boliger, byggekostnader, fortjeneste, boligpriser og boligtilbud.

  • Kvinge, Torunn
  • Norsk institutt for by- og regionforskning
  • Oslo
  • 2012
  • nob
 2. Systematisering av erfaringer med passivhus - oppfølging

  Videreføring av utredningsprosjekt med vekt på innemiljø, energibruk og kostnader, utarbeidet av SINTEF Byggforsk (2012). Videreføringen av utredningsprosjektet har hatt fokus på kostnader, innemiljø og energibruk sett i lys av at passivhus er i en introduksjons-/ vekstfase i det norske markedet.

  • Klinski, Michael
  • Sintef Byggforsk
  • Oslo
  • 2012
  • nob
 3. Boligbygging med sosial profil. Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken

  Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken. Notat utarbeidet av NIBR (2012).

  • Barlindhaug, Rolf
  • Norsk institutt for by- og regionforskning ved Rolf Barlindhaug, Arne Holm, Fredrik Holth, Berit Nordahl
  • Oslo
  • 2012
  • nob
 4. Ventilasjons- og varmeløsninger i boliger med lavt energibehov

  Rapport om ulike klimatiseringsløsninger for lavenergiboliger, utarbeidet av SINTEF Byggforsk.Rapporten peker på de mest relevante muligheter som finnes, gitt nye effekt-, og energibehov for boligene. Det fokuseres ikke på problemstillinger knyttet til elektrisk kontra vannbåren oppvarming, utover valg av eksempler som har en overvekt av det siste

  • Wigenstad, Tore
  • Sintef Byggforsk
  • Oslo
  • 2012
  • nob
 5. Heis og levekår

  Rapporten tar for seg betydningen av etterinstallering av heis for beboernes levekår. Undersøkelsen viser at etterinstallering av heis gir en betydelig lettelse for en høy andel av særlig de eldre beboerne både hva gjelder mulighetene for å utføre aktiviteter utenfor hjemmet, men også i forhold til å gjennomføre like sosiale aktiviteter.

  • Holm, Arne
  • Norsk institutt for by- og regionforskning
  • Oslo
  • 2012
  • nob