Jeg har søkt og venter på svar

Du får svar fra kommunen/NAV når søknaden er behandlet.

Du kan ha kontakt med saksbehandler underveis i saksbehandlingen ved å logge inn i e-søknaden. Her kan du sende saksbehandler en melding og ettersende vedlegg, men du har ikke mulighet til å endre på en innsendt søknad. Saksbehandlingstiden vil variere fra kommune til kommune.