Rapporter

Her finner du rapporter og annen litteratur.

 1. Mobilitet blant eldre på boligmarkedet - holdninger, drivere og barrierer

  Utredningen tar for seg valgalternativene eldre står overfor i valg av bosituasjon, den faktiske flyttingen og utbedringsaktiviteten, hvilke drivere og barrierer finnes og på grunnlag av en samfunnsøkonomisk analyse komme med anbefalinger om utvikling av den offentlige politikken. En viktig dimensjon ved oppdraget har vært de særskilte problemene distriktskommunene står overfor.

  • Jardar Sørvoll
  • NOVA
  • Oslo 2020
  • 2020