Rapporter

Husbanken bestiller eksterne rapporter innen forskning og utredning av utvalgte boligspørsmål. Rapportene kan være resultater av boligforskning, boligsosialt utviklingsarbeid eller masteroppgaver. Hensikten er å bidra til å fremskaffe et bredt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming, kunnskapsutvikling og læring på det boligpolitiske området.

De utlyste FoU-oppdragene blir offentliggjort på Doffin og kunngjort via Mercell.

På denne siden finner du aktuell forskning og annen litteratur.

 1. Housing first i Norge - en kartlegging

  Dette er første delrapport om Housing first-prosjektene i Norge. Housing first-modellen ble utarbeidet av den frivillige organisasjonen «Pathways to Housing», som ble etablert av psykiateren Sam Tsemberis i 1992 i New York.

  • Snertingdal, Mette I.
  • Oslo | Fafo ved Mette I. Snertingdal
  • 2014
  • nob
 2. Et velfungerende leiemarked?

  Formålet med dette prosjektet har vært å bidra til bedre kunnskap om hva som ligger til grunn for et velfungerende leiemarked, samt drøfte hvordan staten og kommunene eventuelt kan tilrettelegge for dette.

  • Sørvoll, Jardar
  • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
  • Oslo
  • 2014
  • nob
 3. Bolig og levekår i Norge 2012

  Denne rapporten presenterer resultater fra et prosjekt NOVA i samarbeid med Fafo har gjennomført på oppdrag fra Husbanken. Formålet med prosjektet har vært å fremskaffe ny og oppdatert kunnskap om utviklingstrekk som kan ha betydning for det norske boligmarkedet i årene som kommer.

  • Hans Christian Sandlie
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
  • Oslo
  • 2013
  • nob
 4. "Når livsløp veves sammen med administrative tilfeldigheter"

  Rapporten tar for seg boligløsninger for personer med utviklingshemming, fra kommunale strategier til disse menneskenes egne opplevelser av ulike måter å bo på.

  • Eide, Ann Kristin
  • Nordlandsforskning
  • Bodø
  • 2013
  • nob