Kan jeg få startlån og tilskudd?

Kommunen kan gi startlån til barnefamilier, eldre, personer med nedsatt funksjonsevne eller andre som bor i en uegnet bolig og enten vil kjøpe bolig eller utbedre/tilpasse boligen sin.

Startlån kan gis til refinansiering dersom du står i fare for å miste boligen.

Hvis du får lån til bolig i privat bank, kan du ikke få startlån. Er du ung i etableringsfasen, eller i en situasjon hvor du kan spare, får du heller ikke startlån.

Barnefamilier som bor i en uegnet bolig og som trenger en stabil bolig raskt, er unntatt fra kravet om å spare.

Kommunen kan velge å gi deg startlån til å kjøpe, bygge, utbedre eller tilpasse bolig dersom det vurderes som den eneste løsningen for at du skal kunne fortsette å arbeide i kommunen, eller at du skal velge å ta en jobb i kommunen.

Før du søker

Du kan søke startlån i din kommune/bydel hvis du er i en, eller flere av disse situasjonene:

 • Du er i en familie med barn, og har behov for en stabil og trygg bolig.
 • Du får ikke lån i vanlig bank og kan ikke spare penger til egenkapital.
 • Du mottar trygd/offentlige ytelser.
 • Du kan miste boligen ved tvangssalg på grunn av boliggjeld.
 • Du har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer.
 • Du er eldre og bor i en uegnet bolig.
 • Du har nedsatt funksjonsevne og må tilpasse boligen din.
 • Du ønsker å kjøpe, bygge, utbedre eller tilpasse bolig i en distriktskommune.

Det er ikke er nødvendig med egenkapital for å få startlån. Men du må ha tilstrekkelig inntekt til å dekke utgiftene på startlånet, ved siden av andre nødvendige utgifter. I noen tilfeller kan kommunene gi tilskudd.

Startlån kan brukes til å 

 • kjøpe bolig
 • refinansiere lån med pant i egen bolig
 • kjøpe ut ektefelle
 • tilpasse eller utbedre bolig

I noen tilfeller kan kommunen kombinere startlånet med kommunale tilskudd til tilpasning eller etablering. Sjekk med din kommune om de tilbyr tilskudd. Dersom de gjør det, kan du søke på denne siden.

Inntektene og utgiftene dine avgjør hvor mye du kan låne. Prisen på en nøktern og egnet bolig i aktuelt bo-område er også avgjørende.

Det er kommunen som behandler søknaden din og som beregner hvor stort lån du kan betjene over tid. Vil du vite mer om mulighetene dine for å få lån, ta kontakt med kommunen din. 

Du kan sende søknad til alle kommuner, men mange kommuner gir bare lån til personer som er bosatt i kommunen.

Du må ha elektronisk ID for å søke selv.

Slik skaffer du deg BankID (bankid.no)

Slik skaffer du deg Buypass (buypass.no)

Slik skaffer du deg Commfides (commfides.com)

Hvis du ikke kan få elektronisk ID, kan du søke med verge eller en medhjelper.

I søknaden skal du dokumentere alle inntekter og utgifter. Mange opplysninger blir innhentet automatisk. Har du vedlegg på papir kan du ta bilde av vedleggene og laste dem inn i søknaden.

Hvis du trenger hjelp til å søke eller du har spørsmål til søknaden, ta kontakt med kommunen din.

Alle søknader om startlån og sendes digitalt. Det er ikke mulig å søke på papir. 

Kommunene tar utgangspunkt i Husbankens rentetilbud. I tillegg kan kommunene legge på 0,25 prosent rente for å dekke sine administrative kostnader.

Alle kommuner kan tilby fastrente, men ikke alle gjør det. Ta kontakt med den kommunen du søker lån i for å høre hva de tilbyr.

Etter at du har søkt

Det er kommunen/NAV-kontoret  som tar imot og behandler søknaden din. Hvordan kommunene behandler søknad om startlån kan variere fra kommune til kommune.

Du får svar fra kommunen/NAV når søknaden er behandlet. Mangler det opplysninger i saken vil du få beskjed fra kommunen/NAV. Du kan ha elektronisk kontakt med saksbehandler underveis i saksbehandlingen.  Saksbehandlingstiden vil variere fra kommune til kommune.

 • Du regnes ikke som økonomisk vanskeligstilt. 
 • Du har for usikker/lav inntekt til å betjene et lån.
 • Det er stor risiko for at du ikke vil kunne betjene utgifter på lånet gjennom hele låneperioden.
 • Kommunen har ikke mer startlånsmidler i år. Du kan søke igjen neste år.