Vil du bli bedre kjent med Kobo?

Da kan du teste selvbetjening og fagsystem, og gjøre deg kjent med funksjonaliteten i vår test- og demoløsning.

Kobolab bruker kun testdata

Kobolab er en test- og demoløsning som i prinsippet er lik løsningene som er i produksjon, men bruker bare fiktive testdata. Alle data du legger inn slettes regelmessig hver natt.

Obs! Unngå å legge inn informasjon som kan kobles til reelle personer i fritekstfelt. Disse vil kunne sees av andre som bruker Kobolab før den daglige slettingen av data.

Slik bruker du Kobolab fagsystem

 1. Gå til https://kobolab.husbanken.no/
 2. Klikk på «Logg inn» som en av brukerne i listen
 3. Frank Forvalter har kun tilgang til å se og legge til boliger i løsningen
  • Trine Tildeler, Sara Saksbehandler, Horten Tildeler og Bjørnar Tildeler har tilgang til hele systemet (saksliste, personkort, saksbehandling og boliger)
  • Som Frank og/eller Trine/Sara/Horten/Bjørnar: Bruk testdataene beskrevet under for å søke opp og registrere boliger
 4. Som Trine/Sara/Horten/Bjørnar: Bruk testdataene beskrevet under for å søke opp og registrere personer. Du kan også sende inn en søknad (se under) for så å jobbe videre med søknaden i fagsystemet etterpå.
 5. Logg ut når du er ferdig eller vil bytte til en annen bruker. Husk å ikke bruke reelle data når du teste. Alle data som er lagt inn slettes hver natt.

Slik bruker du Kobolab søknad og selvbetjening

 1. Gå til https://kobolab-selvbetjening.husbanken.no/?behandlingsansvarlig=944588132 
 2. Klikk på «Logg inn» som en av brukerne i listen
 3. Husk å ikke bruke reelle data når du teste. Alle data som er lagt inn slettes hver natt.

Testdata for bruk i Kobolab

Obs! Det er viktig at dataene brukes nøyaktig slik de står i tabellene (store og små bokstaver, mellomrom m.m). Kopier gjerne og lim inn i feltene i løsningen.

Obs! Testdataene kan kun brukes én gang daglig (før systemet startes på nytt og data slettes hver natt). Hvis dataene for boliger er «brukt opp», kan du slette og så legge inn på nytt. Personer kan ikke slettes. Du kan fortsatt opprette saker på de personene som ligger inne i systemet.

Boliger
Gate­adresse Post­nummer Bruksenhets­nummer Type bolig
Storeveien 5C 0667 ingen/blank Enebolig
Lille vei 17 7140 ingen/blank Enebolig
Mikrogata 5H 0660 H0101 Stort frittliggende boligbygg på 5 et. el. mer
Mikrogata 5H 0660 H0201 Stort frittliggende boligbygg på 5 et. el. mer
Mikrogata 5H 0660 H0202 Stort frittliggende boligbygg på 5 et. el. mer
Mikrogata 5H 0660 H0301 Stort frittliggende boligbygg på 5 et. el. mer
Mikrogata 5H 0660 H0302 Stort frittliggende boligbygg på 5 et. el. mer
Personer
Id.nummer Type Navn
12927197004 Fødsels­nummer FORMBAR EKORNHALE
23847598328 Fødsels­nummer HENSYNSLØS DAMESYKKEL
21858997558  Fødsels­nummer UFORGJENGELIG ÆRFUGL
22828996057 Fødsels­nummer INTELLIGENT LOGG
29909297298 Fødsels­nummer USELVISK FLYTTELASS
07829399665 Fødsels­nummer NÆR MASEKOPP
21929196470 Fødsels­nummer SPESIFKK BYSSE
19913749734 Fødsels­nummer REFLEKTERENDE PLASSERING
62872700345 D-nummer STADIG MALERI