Slik klager du på et bostøttevedtak

Du kan klage på vedtak om bostøtte dersom du mener at vedtaket bygger på feil opplysninger. Du har 3 ukers frist til å klage etter at du mottak vedtaket.

  • Klagen må være skriftlig.
  • Du må oppgi hvilken måned det gjelder, navn, adresse og fødselsnummer. Husk å underskrive klagen.
  • Du må opplyse om hva du mener er feil i vedtaket, og dokumentere opplysningene.
  • Klagen skal du sende til kommunen/bydelens bostøttekontor. Du kan også få hjelp av kommunen til å klage. Unntak: klageskjemaet HB 9.S.04 - klage på inntektsgrunnlaget skal sendes direkte til Husbanken.
  • Ønsker du å søke bostøtte videre, må du sende inn ny søknad.

Klage på formuen eller inntektene som er brukt i beregningen

Månedlige inntekter som lønn, pensjon og stønader, innhenter vi automatisk fra Skatteetaten. Hvis det er feil i disse inntektene, må du kontakte arbeidsgiver, NAV eller andre som utbetaler, og be om at de retter opplysningene. Når opplysningene er rettet, kan du sende melding til kommunen og be om ny beregning.

Hvis du mener det er brukt feil formue eller feil meldepliktige inntekter, må du sende inn eget klageskjema. Meldepliktige inntekter er kapitalinntekter, næringsinntekter eller utenlandsinntekter.   bokmål      nynorsk 

Saksgang

  • Kommunen mottar klagen og sjekker at alle nødvendige opplysninger er med. Mangler det informasjon, tar kommunen kontakt med deg.
  • Kommunen sender klagen til Husbanken for behandling.
  • Husbanken fatter vedtak og sender det direkte til deg. Kommunen får også melding om avgjørelsen.
  • Har du spørsmål om vedtaket, må du ta kontakt med kommunen.

Fikk du negativt svar på klagen din?

Hvis du ikke fikk medhold på klagen din, så kan du be om at den blir behandlet av en uavhengig klagenemnd. Det må du gi beskjed om til kommunen/bydelen. Du må gjerne komme med nye opplysninger i saken. Husbanken vil da se på saken en gang til. Hvis Husbanken fremdeles ikke ønsker å omgjøre vedtaket, så vil Husbanken sende klagen til en uavhengig klagenemnd.

Les mer om klagenemnda og saksgangen for klager