Arrangementer i Husbanken

Husbanken har en rekke arrangementer i løpet av året. Her vil du finne en oversikt over alle kommende arrangementer, du vil også finne en oversikt over allerede gjennomførte arrangementer.

 1. Webinar: Flere utviklingshemmede kan eie egen bolig

  Hva kan vi gjøre for å hjelpe flere utviklingshemmede til å kjøpe bolig?

  Påmeldingsfrist: 21.10 - Sted: Webinar i Teams
 2. Bergen: Bærekraftig frokost - Hvordan forlenge levetiden til eksisterende bygninger?

  Det er et økt fokus på gjenbruk og sirkulærøkonomi i byggebransjen. Hvordan skal vi jobbe med eksisterende bygninger for å bevare og gi dem lengre levetid. Hvilken rolle spiller teknologien i dette arbeidet?

  Påmeldingsfrist: 19.10 - Sted: Zoom. Lenke blir sendt til alle påmeldte senest dagen før.
 3. Bergen: Bærekraftig frokost - Tilhørighetens kraft

  I samarbeid med Byarkitekten i Bergen kommune inviterer Bærekraftig frokost i Bergen til filmvisning av BIFF-dokumentaren Rebuiding Paradise.

  Påmeldingsfrist: 13.10 - Sted: Bergen Kino - Magnus Barfot
 4. Oslofrokost: Flyttemønster og levekår

  Hvordan påvirker personlig økonomi flyttemønsteret? Hva skjer når husstander med dårligst økonomi kjøper bolig i levekårsutsatte områder?

  Påmeldingsfrist: 12.10 - Sted: Webinar på Teams
 5. Digital opplæring i Housing First, del 2

  Housing First er en brukerstyrt metode som handler om bolig og tjenester til personer med utfordringer innen rus og/eller psykisk helse. Metoden brukes i både større og mindre kommuner med gode resultater. Flere kommuner kan ha nytte av prinsippene fra Housing First.

  Påmeldingsfrist: 09.10 - Sted: Webinar på Teams