Arrangementer i Husbanken

Husbanken har en rekke arrangementer i løpet av året. Her vil du finne en oversikt over alle kommende arrangementer, du vil også finne en oversikt over allerede gjennomførte arrangementer.

 1. Webinar: Barna først – sammen for at alle barn skal bo godt og trygt!

  Husbanken inviterer til nasjonal samling om arbeidet "barna først".

  Sted: Teams, deltakerlenke kommer
 2. Webinar: Digitale tjenester i det boligsosiale arbeidet

  Frokostmøtene i Drammen er avlyst på grunn av Covid-19. Vi inviterer derfor til et webinar, der tjenesteeier Jo Le fra Husbanken presenterer verktøyet boligsosial monitor, og fagdirektør Beate Lofseik forteller om det nye kommunale utleieboligprosjektet.

  Sted: Webinar i Teams
 3. Oslofrokost - hvilken betydning har bostabilitet for barns oppvekst?

  Hva skjer når barn flytter hyppig? Vi setter søkelyset på barns oppvekst og betydningen av bostabilitet. Denne Oslofrokosten arrangeres som webinar.

  Sted: Webinar på Teams
 4. Oslo - Helhetlig virkemiddelbruk. AVLYST!

  Fagpersoner fra boligkontor, eiendom, NAV, helse og sosial eller andre tjenester i kommuner i tidligere Akershus inviteres til faglig påfyll.

  Sted: Husbankens lokaler i Kirkegata 15, Oslo
 5. Langesund: Boligsosial konferanse 2020. AVLYST!

  Den boligsosiale konferansen er avlyst grunnet coronasituasjonen. Vi følger til enhver tid gjeldende råd fra myndighetene, og tar sikte på å få avviklet konferansen i oktober eller november 2020.

  Sted: Quality Hotel Skjærgården, Langesund
 6. Oslofrokost - hvilken betydning har bostabilitet for barns oppvekst? AVLYST!

  Hva skjer når barn flytter hyppig? På årets første Oslofrokost setter vi søkelyset på barns oppvekst og betydningen av bostabilitet.

  Sted: Husbankens lokaler i Kirkegata 15. Oslo
 7. Drammen: Hvordan bruke våre nye digitale løsninger i det boligsosiale arbeidet? AVLYST!

  På frokostmøtet gir vi deg innføring i vår nye innovative tjeneste boligsosiale monitoren og det digitale kurset «U-sving Loop». Velkommen:)

  Sted: Husbankens lokaler på Papirbredden 3, Grønland 53, Drammen
 8. Hønefoss: Koboltsamling for kommuner i region øst - AVLYST!

  Styret i Kobolt har i samarbeid med Husbanken gleden av å invitere til et nytt seminar hvor vi informerer om endringer i våre virkemidler og andre aktuelle tema for kommunene.

  Sted: Klækken Hotell; Hadelandsveien 386, 2514 Hønefoss
 9. Første samling i nettverket "Aldersvennlige boliger og bomiljø i distriktene". AVLYST!

  Husbanken og Distriktssenteret inviterer utvalgte kommuner til første samling i nettverket "Aldersvennlige boliger og bomiljø i distriktene".

  Sted: Radisson Værnes (flyplassen), Stjørdal
 10. Drammen: Nettverkssamling

  NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Viken og Husbanken sør arrangerer nettverkssamling for boligkonsulenter på startlån og ergoterapeuter i kommunene i tidligere Buskerud fylke (nå en del av Viken fylke).

  Sted: Husbanken, Papirbredden 3, Grønland 53, Drammen. Møtelokalet ligger 1. etasje. Det er ca 10 min. gangavstand fra jernbanestasjonen og parkering mot betaling i nærheten.