Arrangementer i Husbanken

Husbanken har en rekke arrangementer i løpet av året. Her vil du finne en oversikt over alle kommende arrangementer, du vil også finne en oversikt over allerede gjennomførte arrangementer.

 1. Bostøtte i private kollektive løsninger

  Husbanken inviterer deg som er bostøttesaksbehandler i kommunen, til et webinar om private kollektiv (bokollektiv). Vi vil se på reglene som gjelder for private kollektiv og snakke om praktisering av regelverket.

  For saksbehandlere i kommunene
 2. Barnefattigdomsatsingen i Trøndelag 2021

  Regionalt webinar: Faggruppe barnefamilier inviterer ledere og fagfolk i alle trønderske kommuner til dialogmøte om barnefattigdomsatsingen.

  For kommunene i Trøndelag
 3. Regional oppfølging av webinaret Barna først: Boligeie som vei ut av fattigdom

  Hvordan kan kommunene bruke startlånsmidler på best mulig måte i arbeidet med barnefamilier? Husbanken og Statsforvalteren i Møre og Romsdal inviterer til dette første arrangement i en rekke innenfor samme tema.

  Webinaret er for kommunene i Møre og Romsdal
 4. Digital opplæring i Housing First: Hvem er det nyttig for og hvorfor?

  Webinaret er relevant i arbeidet med personer som har utfordringer innenfor rus og/eller psykisk helse. Arrangementet egner seg for alle som er interessert i å lære mer om Housing First. Arrangører er Husbanken, NAPHA og Bergen kommune.

  Webinaret er åpent for alle.
 5. Barna først: boligeie som vei ut av fattigdom

  Husbanken har lånt ut mer startlånmidler til kommunene enn noen gang. På dette webinaret spør vi blant annet om hvordan vi skal bruke disse midlene på best mulig måte overfor barnefamilier.

  Webinaret er åpent for alle.
 6. Gode boliger for eldre er gode boliger for alle!

  Regionalt webinar: Hvordan kan kommunene og deres samarbeidspartnere bidra til flere egnede boliger for eldre? Vi inviterer ledere og medarbeidere til digital fagdag om aldersvennlige samfunn og boliger for eldre.

  Webinaret er for kommunene i Vestland og Rogaland med samarbeidspartnere
 7. Nasjonal strategi: Hvordan gjør vi det i Rogaland og Vestland?

  Regionalt webinar: Vi inviterer kommuner i Rogaland og Vestland til et digitalt kunnskapsmøte om strategien for den sosiale boligpolitikken Alle trenger et trygt hjem. Vi setter søkelys på hvordan vi kan oppnå målene i strategien på regionalt nivå.

 8. Bo- og tjenestetilbud for personer med ROP-lidelser

  Regionalt webinar: Hva skal til for at personer med både rus- og psykiske lidelser skal kunne få et verdig bo- og hjelpetilbud? Faggruppe ROP Trøndelag og Husbanken ønsker alle kommunene i Trøndelag og Møre og Romsdal velkommen til fagwebinar.

 9. Ny strategi for sosial boligpolitikk: Fra strategi til praksis

  På slutten av 2020 kom den nye nasjonale strategien for den sosiale boligpolitikken: «Alle trenger et trygt hjem». Regjeringens mål er at alle skal bo trygt og godt. Dette er det andre av to webinarer om strategien, målgruppene og hvilke virkemidler Husbanken har for å bistå kommunene.

 10. Digital veiledning i Housing First

  Vi inviterer til digital veiledning i Housing First med grunnleggeren for metoden, Dr. Sam Tsemberis.