Arrangementer i Husbanken

Husbanken har en rekke arrangementer i løpet av året. Her vil du finne en oversikt over alle kommende arrangementer, du vil også finne en oversikt over allerede gjennomførte arrangementer.

 1. Digital opplæring i Housing First

  På webinaret gir vi praktiske råd og tips ved oppstart av Housing First-tiltak. Dette er relevant for deg som arbeider med personer som har utfordringer innenfor rus og/eller psykisk helse, og for alle som er interessert i å lære mer om Housing First.

  Webinaret er åpent for alle
 2. Hva skal til for å utvikle gode tettsteder?

  Har kommunen din en boligsammensetning som ikke passer med behovet til innbyggerne? På dette webinaret skal vi reflektere rundt ulike muligheter og se eksempler på hvordan noen kommuner har løst sine boligutfordringer. Vi ser også på hvordan kommunen kan bruke Husbankens økonomiske virkemidler i tettstedsutvikling.

  Åpent for ansatte i kommuner i Viken og Innlandet
 3. Alle trenger et trygt hjem - rus, psykisk helse og bolig

  Ingen skal være bostedsløse. Både små og store kommuner har utfordringer med å tilby stabile og gode bolig- og tjenestetilbud for personer med rus og/eller psykisk lidelse. Derfor angår nullvisjonen for bostedsløshet svært mange kommuner. Hvordan kan vi hjelpe personer med slike utfordringer til et trygt hjem?

  Åpent for alle
 4. Leige skal være eit trygt alternativ - bustadtilbod for personar med ROP-lidingar

  Korleis kan kommunen sørge for eit godt bustadtilbod for personar med samansette lidingar innanfor rus og psykiatri (ROP-lidingar)? Saman med Statsforvaltaren i Møre og Romsdal inviterer Husbanken til dette første webinaret om dette temaet.

  Åpent for kommunar i Møre og Romsdal
 5. Delt fast bosted for bostøttesøkere

  Stortinget har besluttet å likestille begge foreldrene i tilfeller der barnet har delt fast bosted. Fra 1. juni 2021 kan derfor barn med delt fast bosted, være med på begge foreldrenes bostøttesøknad.

  Åpent for kommunale saksbehandlere
 6. Velkommen til den digitale husbankkonferansen i Nordland 2021

  Årets tema er den nye strategien for sosial boligpolitikk «Alle trenger et trygt hjem». Hva skal til for at vi sammen skal nå dette målet? Vi inviterer deg til tre korte fagwebinar 31. mai, 1. juni og 2. juni.

  Åpent for politisk og administrativ ledelse, saksbehandlere og samarbeidspartnere i kommunene i Nordland
 7. Tilvisningsavtaler og utleieboliger

  Vi inviterer til åpent webinar om hvordan fremskaffe private utleieboliger med kommunal rett til tilvising. Husbanken har en låneordning til slike utleieboliger. Møtet egner seg for alle kommuner, også de som ikke har forhåndskjennskap til ordningen.

  Åpent for alle
 8. Webinar for boligbransjen: Leieboliger som trygt alternativ

  Husbanken øst inviterer bransjeaktører i Oslo, Viken og Innlandet til digitalt informasjonsmøte om hvordan skaffe private utleieboliger. Møtet er spesielt for boligutviklere/selskap som ikke har forhåndskjennskap til ordningen.

  Åpent for bransjeaktører i Oslo, Viken og Innlandet
 9. Flere boliger i distriktene

  Kommuner i Distrikts-Norge har behov for flere tilgjengelige boliger for eldre og boliger for arbeidstakere. På dette webinaret vil vi presentere mulighetene som ligger i Husbankens virkemidler, og hvordan de kan brukes til å utvikle boliger i distriktene.

  Åpent for alle
 10. Bostøtte i private kollektive løsninger

  Husbanken inviterer deg som er bostøttesaksbehandler i kommunen, til et webinar om private kollektiv (bokollektiv). Vi vil se på reglene som gjelder for private kollektiv og snakke om praktisering av regelverket.

  For saksbehandlere i kommunene