Arrangementer i Husbanken

Husbanken har en rekke arrangementer i løpet av året. Her vil du finne en oversikt over alle kommende arrangementer, du vil også finne en oversikt over allerede gjennomførte arrangementer.

 1. Webinar om bostøtte: Hva er nytt fra 2021?

  Husbanken inviterer deg som er saksbehandler i kommunen til et webinar om hva som er nytt i bostøtten fra 2021.

  Påmeldingsfrist: 08.02 - Sted: Webinar på Teams
 2. Digital opplæring i Housing First, del 6

  Housing First er en brukerstyrt metode som handler om bolig og tjenester til personer med utfordringer innen rus og/eller psykisk helse. Metoden brukes i både større og mindre kommuner med gode resultater. Flere kommuner kan ha nytte av prinsippene fra Housing First.

  Påmeldingsfrist: 19.01 - Sted: Webinar
 3. Webinar: Startlånkurs for nye saksbehandlere

  Formålet med kurset er å gi et overblikk over både praktiske og faglige problemstillinger, og bruk av Startskudd.

  Påmeldingsfrist: 09.12 - Sted: Webinar på Teams
 4. Regjeringen legger frem ny nasjonal strategi for sosial boligpolitikk

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og statsminister Erna Solberg legger frem regjeringen nye strategi for at alle skal bo trygt og godt.

  Sted: Direktesending på nett
 5. Webinar: Boligsosial konferanse sør 2020

  Den årlige boligsosiale konferansen i sør har også blitt digital. Sammen med fylkesmennene har vi som vanlig planlagt et bredt og spennende program for deg som jobber med boligsosiale oppgaver i regionen.

  Påmeldingsfrist: 24.11 - Sted: Webinar
 6. Webinar: Søkerkonferanse om tilskudd til boligsosiale tiltak 2021

  Velkommen til søkerkonferanse om Husbankens tilskudd til boligsosiale tiltak som skal tildeles i 2021.

  Påmeldingsfrist: 24.11 - Sted: Webinar på Teams
 7. Webinar: Mer velferd med Bolig for velferd?

  Har vi nådd målene i strategien Bolig for velferd? Hvordan kan kommunen dra nytte av kunnskapen og erfaringene fra programarbeidet i det videre boligsosiale arbeidet?

  Påmeldingsfrist: 23.11 - Sted: Webinar på Teams
 8. Digital opplæring i Housing First, del 4

  Housing First er en brukerstyrt metode som handler om bolig og tjenester til personer med utfordringer innen rus og/eller psykisk helse. Metoden brukes i både større og mindre kommuner med gode resultater. Flere kommuner kan ha nytte av prinsippene fra Housing First.

  Påmeldingsfrist: 20.11 - Sted: Webinar
 9. Webinar: Boindeks - hvordan er det å bo i en leiebolig?

  Boindeks er en metode for å måle opplevelsen av å bo i en leiebolig. Indeksen måler beboernes opplevelse av selve boligen, bomiljøet, kontraktsforhold og utleieren. På webinaret møter du både forskere, utleiere og beboere som deler sine erfaringer.

  Påmeldingsfrist: 18.11 - Sted: Webinar på Teams
 10. Webinar: Hvordan kan startlån hjelpe barnefamilier til en egen bolig?

  Hvordan kan startlånet bidra til nedgang i sosialbudsjettet og samtidig være med på å bekjempe barnefattigdom? Syv kommuner i Midt-Norge har deltatt i et barnefamilieprosjekt i perioden 2019 – 2020. Nå ønsker de å dele kunnskap og erfaringer fra sitt arbeid.

  Påmeldingsfrist: 16.11 - Sted: Webinar på Teams