Rapporter

Her finner du rapporter og annen litteratur.

 1. Avklaringskurs som tilbakeføringstiltak fra fengsel

  Denne veilederen er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Sem fengsel, NAV og arbeidsmarkedsbedriften Velle Utvikling om å gi de innsatte tilbud om avklaringskurs mens de fortsatt sitter i fengsel.

  • Kriminalomsorgen Region sør
  • Sem
  • 2012
  • nob
 2. Prosjekt "Bo for livet" i Kirkens sosialtjeneste 2008-2012

  I november 2008 skrev Kirkens Sosialtjeneste under på en nasjonal samarbeidsavtale med Husbanken (2008-2011) om at organisasjonen skulle arbeide sammen med kommunene for etablering og oppfølging i varige boliger for vanskeligstilte. Kirkens Sosialtjeneste skulle ved sine tiltak arbeide med metode og modellutvikling og kompetanseheving i forhold til frivillighet og brukermedvirkning. For å utføre dette arbeidet søkte organisasjonen om midler til prosjekt ”Bo for livet”. Rapporten ser på resultater, måloppnåelse, effekt av prosjektet og anbefalinger.

  • Heggset, Kathrine Tveit
  • Kirkens sosialtjeneste
  • [Oslo]
  • 2012
  • nob
 3. Boforhold blant lavinntektsfamilier

  I del I presenteres og diskuteres foreliggende studier som har relevans for temaet barn i lavinntektsfamilier og bolig, primært i Norge, men også internasjonal forskning. Notatets del II er en empirisk undersøkelse om boforholdene blant barn i familier med lav inntekt. Fokuset rettes spesielt mot familier med vedvarende lav inntekt og vedvarende dårlige boforhold.

  • Turner, Lena Magnusson
  • NOVA
  • Oslo
  • 2011
  • mul