Webinar om bostedsløshet: Kartlegging av bostedsløse 2024

Informasjon om hva kommunene må tenke på i forbindelse med nasjonal kartlegging av bostedsløse i uke 48.

Start: 30. august 2024 09.00
Slutt: 30. august 2024 10.00
Sted: Digitalt
Pris: Gratis
Webinaret passer for ledere og fagpersoner i kommuner, som er involvert i arbeidet med bostedsløse og/eller personer som har utfordringer innen rus og/eller psykisk helse.
Påmeldingsfrist: 28. august 2024 22.30

I Norge har en visjon om at ingen skal være bostedsløse, men da vi mangler data som viser omfang og kjennetegn ved bostedsløse må dette kartlegges i en egen undersøkelse. Det er gjennomført sju slike studier siden 1996. En ny datainnsamling skal gjennomføres fra 25. november til 1. desember 2024. Registreringen utføres av ulike tjenestesteder over hele landet, som enten har kontakt med eller antas å kjenne til bostedsløse personer. Statistikken som blir utarbeidet omfatter personer som er kjent av hjelpeapparatet.

Program

  • Velkommen v/ Liv Halseth, Husbanken
  • Hvorfor kartlegge bostedsløse og fakta og tall v/Hermund Urstad, Husbanken
  • Informasjon om kartlegging av bostedsløse i uke 48 v/NIBR
  • Spørsmål og svar i chat

Vi oppfordrer kommunene til å melde på flere deltakere, slik at dere i etterkant av webinaret kan få gode, faglige diskusjoner.

Lenke til webinaret sendes ut dagen før arrangementet.

Ta kontakt på post@husbanken.no hvis du har spørsmål.

Tema for neste webinar i rekken er Sortlandshjelpa