Webinar om Housing First

Webinaret er eit tilbod til kommunar som jobbar etter Housing First-metoden, eller ønskjer å starte opp arbeid etter Housing First-metoden.

Start: 23. mai 2024 09.30
Slutt: 23. mai 2024 11.00
Sted: Digitalt
Webinaret er for tilsette i kommunane, som er interesserte i Housing First-metoden.
Påmeldingsfrist: 22. mai 2024 23.59

Program

  • Velkommen v/Lars-Marius Ulfrstad, seksjonsleiar hjå Statsforvaltaren i Vestland
  • Korleis skaffar kommunen bustader til deltakarane i Housing First v/tre kommunar
  • Kva seier Bustadmeldinga om bustader og tenester til bustadlause og personar med utfordringar innan rus og/eller psykisk helse? v/Lars-Marius Ulfrstad
  • Verkemidlar og moglegheiter for å skaffe bustader til personar med utfordringar innan rus og/eller psykisk helse v/Bjarte Bøe Alræk, avdelingsdirektør i Husbanken

Arrangørane er Statsforvaltarane i Vestland, Rogaland og Nordland, Husbanken, NAPHA og Kinn kommune.

Påmelding (statsforvalteren.no)