Sandnes: Fagsamling om startlån for kommuner i Rogaland 2024

Husbanken og Statsforvalteren i Rogaland inviterer til fagsamling. Tema blir startlån, vurderinger av barnas beste, økonomivurdering, tilskudd, refinansiering og tilpassing av bolig.

Start: 14. mai 2024 11.00
Slutt: 15. mai 2024 13.00
Sted: Quality Hotel Residens, Sandnes
Pris: Se informasjon om egenandel.
Konferansen er for saksbehandlere og ledere i kommunene som arbeider med startlån og tilskuddsordninger ved refinansiering, kjøp og tilpassing av bolig.
Påmeldingsfrist: 29. april 2024 12.00

Foreløpig program

  • Nytt fra Husbanken, drypp fra den nye boligmeldingen og eldreboligprogrammet.
  • Startlån, vurdering av barnas beste, refinansiering og oppfølging i etterkant.
  • Gruppeoppgaver.
  • Hvordan vi kan bruke de økonomiske virkemidlene inn mot ulike målgrupper og husstander som har behov for tilpasset bolig. Både Husbanken og NAV hjelpemiddelsentralen vil fortelle om aktuelle økonomiske virkemidler og vise eksempler på tilpasning av bolig.

Endringer kan forekomme og endelig program kommer senere.

Egenandel

1000 kroner for konferanse begge dager, middag og overnatting.
600 kroner for konferanse begge dager og middag.

Påmelding

Påmelding er bindende etter 29. april. Ved avmelding etter dette eller manglende oppmøte, vil konferansekostnadene i sin helhet faktureres den enkelte.

Vi forbeholder oss retten til å prioritere, dersom det blir rift om plassene.

Spørsmål?

Dersom du lurer på noe om konferansen, ta gjerne kontakt med Husbanken på post@husbanken.no.