Oslofrokost: Låntakere i vanskelige økonomiske tider

Hvordan går det med låntakere i de vanskelige økonomiske tidene vi er oppe i? Husbanken er særlig opptatt av boliger og vanskeligstilte, og vil legge vekt på startlånet i dette frokostseminaret. Du får høre fra administrerende direktør og regiondirektør i Husbanken, eksperter på kreditt og andre kunnskapsrike mennesker med hands-on erfaring med vanskeligstilte lånekunder og -søkere.

Start: 18. april 2024 08.30
Slutt: 18. april 2024 10.30
Sted: Husbankens lokaler i Kirkegata 15
Pris: Gratis
Frokostseminaret er for ansatte og ledere i Oslo og omkringliggende kommuner, som jobber med vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre interesserte er også velkommen.
Påmeldingsfrist: 17. april 2024 12.00

Husstander som får innvilget startlån er ofte varig vanskeligstilte på boligmarkedet. De mange rentehevingene den siste tiden har gjort det ekstra krevende for de som har minst fra før. Kundene er en variert gruppe og endrer seg over tid. Men mange har til felles at de har forholdsvis lav inntekt, og mange har trygd uten utsikt til inntektsøkning, utover det som følger av pensjonsoppgjørene.

Startlånkundene har riktignok ofte lån som er noe mindre enn majoritetsbefolkningen, og de har lengre nedbetalingstid. Dermed utgjør en renteøkning i kroner og øre en mindre økning enn for "folk flest". De har samtidig i mindre grad et "luksusforbruk" som de kan trappe ned, eller en buffer som de kan justere, sammenlignet med låntakere i private banker.

Program:

  • Velkommen v/ Jan Hjelle, administrerende direktør i Husbanken og Eva Milde, regiondirektør i Husbanken øst.
  • Den økonomiske helsetilstanden til norske lånekunder: Klarer vi å betjene boliglånet? v/ Morten Trasti fra Intrum.
  • Hvordan håndterer startlånskundene i Oslo dyrtiden? v/ Sara Emilie Waage-Rogstad fra Velferdsetaten i Oslo.
  • Panelsamtale med tre bydeler om hvordan det ser ut i startlånets førstelinje.
    Panelet består av Julie Schønemann (Bydel Gamle Oslo), Poul Herman Deniz Bülow (Bydel Vestre Aker) og Andreas Jahren (Bydel Grorud).
    Samtaleleder: Ketil Wendelbo Aanensen (Husbanken).

Vi serverer en lett frokost fra klokken 8.30. Programmet starter klokken 9.

Vi tilstreber vegetaralternativer (inklusiv veganske alternativ). Dersom det er allergier eller intoleranser utover dette, vennligst angi dette som kommentar i påmeldingen, så forsøker vi å imøtekomme.

Arrangementet vil ikke strømmet, men vi forsøker å ta opptak for eventuell senere bruk.