Bodø: Fagsamling om startlån for kommuner i Nordland

På årets samling skal vi snakke om boligmeldingen, startlån og hvordan det kan brukes til å hjelpe ulike grupper, deriblant eldre.

Start: 13. mai 2024 10.30
Slutt: 14. mai 2024 13.00
Sted: Quality Hotel Ramsalt, Sjøgata 37, Bodø
Pris: Se informasjon om egen andel
Fagsamlingen er for saksbehandlere og ledere som arbeider med startlån.
Påmeldingsfrist: 13. april 2024 12.00

Startlånet er det viktigste virkemidlet Husbanken har for å hjelpe vanskeligstilte til å skaffe seg eller beholde boligen. Det kan også bidra til å tilpasse boligen for eldre eller personer med andre behov. Dette vil, blant annet, være tema på årets samling.

Foreløpig program

Mandag 13. mai

  • Nytt fra Husbanken med drypp fra den nye boligmeldingen
  • Startlån, refinansiering og oppfølging i ettertid

Tirsdag 14. mai

Dag to vil vi se på hvordan vi bruker de økonomiske virkemidlene inn mot eldre og husstander som har behov for tilpasset bolig. Både Husbanken og NAV hjelpemiddelsentralen vil fortelle om aktuelle økonomiske virkemidler og vise eksempler på tilpasning av bolig.

Påmelding

Påmeldingen er bindende etter 13. april.

Ved avmelding eller manglende oppmøte vil kostnadene i sin helhet faktureres den enkelte.

Vi forbeholder oss retten til å prioritere, dersom det blir rift om plassene.

Egenandel

1000 kroner for konferanse begge dager, middag og overnatting.

600 kroner for konferanse begge dager og middag.

Spørsmål?

Dersom du lurer på noe om fagsamlingen, ta gjerne kontakt med Husbanken på post@husbanken.no