Nasjonal konferanse om Bo trygt hjemme-reformen

Bo trygt hjemme-reformen handler om hvordan eldre kan leve gode liv og bo lengst mulig hjemme. Dette krever samarbeid på tvers, og involverer folkehelse, lokalsamfunn, bolig, transport og helse- og omsorgstjenester. Syv departementer står bak reformen, og på denne konferansen deler vi innsikt på tvers av sektorer.

Start: 22. oktober 2024 10.00
Slutt: 22. oktober 2024 15.00
Sted: Radisson Blu Airport Gardermoen, eller digital deltakelse

God planlegging fra den enkelte innbygger, tilrettelegging i lokalsamfunnet, styrket forebygging og mer målrettede tjenester gjør at vi kan bo hjemme så lenge som mulig, og at behovet for tjenester blir utsatt. Det bidrar til bedre bruk av personell og ressurser, og at vi får tilgang på gode og trygge tjenester når vi trenger det. 

På konferansen legger vi vekt på hvordan kommuner og andre målgrupper kan få støtte og inspirasjon til å gjennomføre arbeidet med reformen.

Mer informasjon kommer, men du kan melde deg på allerede nå (berg-hansen.no).

Husbanken og Helsedirektoratet arrangerer konferansen sammen.