Verktøy

Nyttige verktøy innen universell utforming.

Universell utforming i plansaksbehandling. Rutiner og sjekklister for å kunne ivareta universell utforming ved utarbeidelse av planer i henhold til Plan- og bygningsloven - Norsk Kommunalteknisk Forening. 

Verktøykasse til bruk for offentlige innkjøpere.  Veileder for å ivareta kravet til universell utforming ved offentlige anskaffelser - Hordaland fylkeskommune og kommunene Bergen, Time og Klepp.

Portal for geografisk informasjon. Statens kartverks tilgjengelighetsportal om universell utforming, knyttet til tilgjengelighet i bygninger og uteområder.

Tilgjengelighet i Rogaland. Den fysiske utformingen av områder og bygninger i forhold til tilgjengelighet.