Veiledere

Ulike aspekter ved universell utforming.

Generelt

Miljødepartementet:
  • Begrepsavklaring – universell utforming (rapport 2007)
    En rapport som definerer og utdyper universell utforming. Hensikten er å etablere en felles forståelse av begrepet i Norge for bruk i offentlige dokumenter, faglig utvikling og informasjon.
 Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet: 
Statens bygningstekniske etat og Husbanken:
Kunnskapsdepartementet med Det norske hageselskap som faglig ansvarlig:
Bevegelse 
Norges Handikapforbund:

Orientering

Syn

SINTEF:
Norges blindeforbund:
  • Estetisk, trygt og tilgjengelig (2013) - grunnleggende informasjon om synsproblematikk og eksempler på gode løsninger for personer med nedsatt synsevne. Særlig på belysning og bruk av kontraster.
  • Tilgjengelighetsguide - ideer og forslag til gode løsninger som fremmer tilgjengelighet for personer med nedsatt synsevne.

  • Lys = å se eller ikke se -  vise sammenhengen mellom valg av farger og behov for endret belysningsstyrke ved nedsatt synsevne. 

  • Et inkluderende samfunn -  om tilgjengelighet for blinde og svaksynte i forhold til fysisk miljø. 

  • Ledelinjer og veifinning - bevegelsfrihet for synshemmede.

Hørsel

Kognetiv   

Miljø

SINTEF Byggforsk, Husbanken og Statens bygningstekniske etat:
  • Hus og helse - Sammenheng mellom inneklima i bygninger og ulike helseplager, og tiltak som fremmer godt inneklima. 
SINTEF Byggforsk:
Statens strålevern:
Norges Astma- og Allergiforbund:
Norsk Forum for Bedre Inneklima for Barn - i samarbeid med Helsedirektoratet: