Rapportar

Rapportar innan universell utforming.

Rapportane er delt inn i ein generell del og i dei spesifikke problemstillingane; bevegelse/rørsle og orientering.

Generelt

Bevegelse/rørsle

Orientering

Orienteringshemming er ulike grader av nedsatt funksjonsevne med hensyn til syn, hørsel og forståelse (kognitivt). 

Syn

Høyrsle

Miljø